Katrin Stjernfeldt Jammeh
Katrin Stjernfeldt Jammeh har en ny policy. Foto: Jens Ohlsson.

Vill påverka genom hållbar inköpspolicy

I Malmö stad går arbetet med att förnya en nästan tio år gammal inköpspolicy in på sitt slutvarv. Hållbarhet, både när det kommer till miljöhänsyn och arbetsvillkor, prioriteras.


Malmö stad är en av Sveriges största offentliga köpare av varor, tjänster och entreprenader. Varje år upphandlas det för cirka sex miljarder kronor.

Kommunens nuvarande inköpspolicy daterar sig tillbaka till år 2009. Nu är en ny policy, samt tillhörande riktlinjer, på väg att beslutas. Målet är att de ska börja gälla till sommaren.

– Policyn är ett steg på vägen mot mer hållbara och innovativa upphandlingar i framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande.

Enligt den nya policy som kommunstyrelsen gett klartecken för ska inköpen ske med måttfullhet och aktsamhet i fokus. Återanvändning ska främjas före nyinvestering när så är lämpligt och möjligt. Förnybar energi ges företräde och fossila bränslen ska fasas ut.

Ansvaret för inköpsverksamheten ligger i Malmö hos varje nämnd. Stadskontorets upphandlingsfunktion upphandlar kommunövergripande ramavtal, biträder operativt vid behov och sysslar med strategiska frågor som rör hela stadens inköpsverksamhet.

Styrdokumenten slår fast att koordinering av upphandlingar alltid ska övervägas där det kan finnas samordningsvinster.

Malmö stad ska värna goda arbetsvillkor för den personal som utför tjänster åt staden. Social dumpning ska aktivt motverkas. Kommunen kräver att leverantörer respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och följer lagar om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.

Märta Stenevi är miljöpartistiskt kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service. Hon konstaterar att många och stora inköp ger ett kraftfullt verktyg som ska utnyttjas ansvarsfullt och klokt:

– Genom att ställa rätt krav kan vi påverka både marknaden, attityder och konsumtionsmönster.

Beslut om den nya policyn fattas av fullmäktige i april. De tillhörande riktlinjerna har redan antagits av kommunstyrelsen, under förutsättning att policyn antas.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *