Pär Larshans
Pär Larshans vill se mer återvunnet. Foto: Ragn-Sells.

Inte självklart att upphandla återvunnet

Andelen kommuner som prioriterar återvunnet material vid upphandling växer. Pär Larshans på Ragn-Sells tycker dock att ökningstakten är irriterande låg.

Lagen om offentlig upphandling ger offentlig sektor möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. Det kan till exempel handla om arbetsrättsliga villkor, krav på ekologisk mat eller krav på en viss andel återvunnet material i varor som elektronik eller byggmaterial.

Fast bara ett fåtal kommuner väljer varor tillverkade av återvunnet material i sina upphandlingar. Trots ett ökande intresse för hållbar upphandling finns det enligt Ragn-Sells sällan tydliga riktlinjer om att prioritera återvunnet före nyproducerat.

Enligt Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, har det förvisso hänt en del sedan miljöföretaget kartlade saken i fjol. Men han säger att utvecklingen går alldeles för långsamt:

– Alla kommuner behöver ta in tydliga formuleringar om att prioritera återvunnet material i sina riktlinjer, annars är det lätt att ambitionen sjunker när det blir skarpt läge.

Bara tio kommuner svarar att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Det motsvarar sex procent av de 168 kommuner som besvarat Ragn-Sells enkät. Det är en liten uppgång jämfört med förra året, när fyra procent av kommunerna ställde någon form av krav på återvunnet material.

Pär Larshans gläds över att det finns några ”cirkulära förelöpare” som visar andra kommuner att det går att upphandla mer hållbart.

– Det är glädjande att se att kommuner som Borlänge och Uppsala arbetar aktivt med att ställa krav på att allt fler varor de upphandlar ska vara tillverkade av återvunnet material.

Kanske kommer fjolårets fyra procent och årets sex procent att öka. En handfull kommuner uppger att de ser över befintliga riktlinjer och styrdokument i syfte att bedriva en mer hållbar upphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *