Pär Larshans
Pär Larshans engageras som expert. Foto: Mattias Johansson.

Upphandling blir cirkulärt fokusområde

Delegationen för cirkulär ekonomi prioriterar tre nyckelområden i omställningsarbetet. Utöver offentlig upphandling läggs fokus på plast och design för cirkularitet.

Som rådgivande organ till regeringen pekar Delegationen för cirkulär ekonomi ut upphandling som ett av tre prioriterade områden för att kunna ställa om till en cirkulär ekonomi. Även plast och design för cirkularitet prioriteras.

Ett fyrtiotal experter har engagerats i referensgrupper för att med sakkunskap och erfarenhet stödja delegationens arbete. Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij är ordförande i delegationen.

– Jag ser fram emot att ha referensgruppernas expertis att tillgå och vill poängtera att grupperna kommer att anpassas efterhand som delegationens arbete utvecklas, säger hon.

Till dem som tar plats i referensgrupperna hör Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans. Han konstaterar att det offentliga varje år upphandlar varor och tjänster för omkring 800 miljarder kronor:

– Genom att till exempel kräva mer återvunnet material kan offentlig verksamhet bidra rejält i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Han gläds över att intresset för möjligheterna med offentlig upphandling ökar.

– Jag vill bidra till att det blir både enkelt och lönsamt att upphandla mer hållbart så att offentliga verksamheter kan bli cirkulära förelöpare.

Delegationen, som är placerad vid Tillväxtverket, tillsattes av i fjol av regeringen. Syftet är att skapa en kontaktpunkt mellan aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhälle. Delegationen ska avrapportera och ge förslag till åtgärder varje år under perioden 2019–2021.

Även i Finland ses upphandling som en nyckel till ett cirkulärt samhälle.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *