Oenighet om hur stora inköpen är

Uppgifterna om värdet av den offentliga upphandlingen varierar kraftigt, från drygt 600 miljarder till mer än tusen miljarder kronor. Det beror på vem som mäter och hur det görs.

Buden om hur mycket det offentliga Sverige upphandlar skiftar stort. I den statistiksamling som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket tillsammans just gett ut anges värdet år 2015 till 642 miljarder kronor.

Andra aktörer presenterar betydligt högre siffror. Som vanligt handlar det om vad och hur man mäter.

Enligt Dagens Samhälle köper samhället i år för hela 1 050 miljarder kronor. Siffran för 2016 anges till 1 002 miljarder kronor. För år 2015 beräknas värdet till 965 miljarder kronor.

– Vår roll är att säkerställa att offentliga beslutsfattare, både politiker och tjänstemän, har de bästa beslutsunderlagen för att fatta de bästa besluten, säger Olov Carlsson, chefredaktör och vd för tidningen.

Dagens Samhälle har sammanställt och kartlagt såväl de klassiska välfärdsbranscherna vård, skola, omsorg som skolskjuts, måltider, försvarsmaterial och bemanning. Även offentligt ägda bolag ingår i materialet.

Såvitt Inköpsrådet erfar bygger Dagens Samhälles betaltjänst delvis på siffermaterial från Doublecheck. Enligt Doublechecks egen kartläggning, som presenterades i somras, landade fjolårssiffran på 822 miljarder kronor. För 2015 beräknades värdet till 779 miljarder kronor.

Doublecheck har hämtat in information om faktiska utbetalningar från upphandlande myndigheter och enheter. I och med att det handlar om bruttoutbetalningar ingår moms och punktskatter i beloppen. Offentligt ägda bolag står dock utanför denna statistik.

Även Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har skattat det belopp som upphandlande myndig­heter i stat, kommun och landsting betalade ut under 2016. Man kom fram till 780 miljarder kronor. Till skillnad från de 642 miljarder kronorna, som avser upphandlingspliktiga inköp, räknas här även sådana inköp som inte är upphandlingspliktiga.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *