Offentliga inköp ökar med 43 miljarder

Fredrik Tamm

Fredrik Tamm har koll på marknaden. Foto: Doublecheck.

Den offentliga kakan blir stadigt allt större. I fjol upphandlade offentlig sektor för 822 miljarder kronor, upp med 5,5 procent från 2015 års nivå med bland annat bygg, omsorg och personaluthyrning som vinnarbranscher.

Under 2016 köpte stat, kommuner, landsting och regioner varor och tjänster för 822 miljarder enligt Doublecheck. De årliga offentliga inköpen motsvarar cirka 19 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökade under fjolåret med 5,5 procent jämfört med år 2015. Under 2015 sålde 216 761 leverantörer för 779 miljarder kronor till det offentliga.

– Intresset för den offentliga affären ökar, vilket vi bland annat kan se i de politiska debatterna, noterar Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av Doublecheck, som slår fast att det verkligen är dags att fokus flyttas från juridiken till affären när nu den nya upphandlingslagstiftningen äntligen är på plats.

Redan i fjol rapporterade Doublecheck att det sammanlagda värdet av de offentliga affärerna översteg 800 miljarder kronor. Förbättrade mätmetoder har inneburit en revidering av den siffran:

– Vi har i år kunnat ta bort betalningar till bland annat försäkringskassor och pensioner, vilket vi tidigare år inte kunnat göra, säger Fredrik Tamm som för jämförelsens skull korrigerat bakåt i tiden.

Doublechecks kartläggning sker för femte året i rad och är sannolikt landets mest omfattande spendanalys över den offentliga marknaden.

Att samhällsförändringar skapar affärsmöjligheter framgår tydligt. Migrationsverket är exempelvis den myndighet som ökat sin inköpsvolym mest, upp 47 procent i fjol till 35,4 miljarder kronor.

På leverantörssidan toppar följande koncerner volymmässigt: Peab, Skanska, Saab, Nordstjernan, Atea, Attendo, Telia Sonera, Investor, Praktikertjänst, Nobina, Sweco, Keolis, Martin & Servera, MTR och Menigo.

Anmärkningsvärt är att Atea har kunnat öka sin affär från 6,9 miljarder kronor till 7,7 miljarder kronor på en hårt konkurrensutsatt marknad. Bolaget har därmed mer än 28 procent av ”sin marknad”.

I övrigt hittar vi vinnarna i branscher som bygg- och anläggning samt vård och omsorg vars marknadsvärden ökat med i snitt 25 procent. Intressant uppstickare är personaluthyrning vars marknadsvärde ökat med 24 procent, mer än en miljard kronor, till cirka 5,5 miljarder kronor totalt.

Redovisade siffror bygger på faktiska utbetalningar från upphandlande myndigheter och enheter. Offentligt ägda bolag står utanför statistiken. I och med att det handlar om bruttoutbetalningar ingår moms och punktskatter i beloppen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *