Pär Larshans
Pär Larshans prisar Borlänges upphandlingspolicy. Foto: Ragn-Sells.

Här prioriteras återvunnet material

Landets kommuner kan bli betydligt bättre på att ställa krav på återvunnet material vid upphandling. Borlänge går i bräschen med en upphandlingspolicy som förespråkar återvunnet byggmaterial och begagnade möbler.


Miljöföretaget Ragn-Sells har undersökt om kommunerna tar vara på den möjlighet att ställa hållbarhetskrav som LOU öppnar för. Med några få undantag beskrivs resultatet av undersökningen som nedslående.

Ytterst få kommuner ställer krav på att en viss andel av de varor som köps ska vara tillverkade av återvunnet material. Inte heller prioriteras varor som innehåller återvunnet material.

Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells, menar att den sjättedel av Sveriges BNP som offentlig upphandling står för skulle kunna användas bättre som påtryckare:

– Genom att kräva mer återvunnet material när de köper in varor skulle de kunna ge omställningen till en cirkulär ekonomi en rejäl knuff framåt, säger han.

Borlänge svarar som enda kommun att de har mål för att en viss andel av de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material.

– Borlänge är ett föredöme för andra kommuner och många av de goda exempel vi ser här kommer vi förmedla vidare, säger Pär Larshans.

I sin upphandlingspolicy slår Borlänge kommun fast att man ska verka för en uthållig samhällsutveckling genom att ställa relevanta miljökrav i varje upphandling. Bland de konkreta exemplen nämns återvunnet byggmaterial vid nybyggnationer, begagnade möbler och krav på fossilfri och/eller återvunnen plast.

Till de fem tips som Christian Olhans, affärsområdeschef för avfall inom Borlänge Energi, bjuder på hör att lära känna marknaden och anpassa kravbilden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *