Möbelrenovering
Möbelrenovering pågår. Foto: Eskilstuna kommun.

Många fördelar med begagnad stol

Eskilstuna kommun vill använda möblerna så länge som möjligt. Ett pilotprojekt ska göra det lika enkelt beställa återbrukade produkter som att slentrianmässigt avropa nya möbler ur katalogen.

Möbler som upphandlas av det offentliga håller bra kvalitet och rangeras ofta ut i förtid. Återbruk av möbler har potential att spara både pengar och miljö.

Statens inköpscentral, som hoppas att nya ramavtal ska kunna förhindra slit och släng av möbler, har undersökt intresset för begagnade möbler. Runt 45 procent av tillfrågade myndigheter var hugade.

På kommunnivå har Eskilstuna redan gått från idé till handling. Förhoppningen med det årslånga pilotprojektet Modern möbelhantering är att återbruka möbler istället för att beställa nya från en möbelleverantör.

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, säger att projektet genomförs av både ekonomiska skäl och miljöskäl:

– Eskilstuna kommun köper nya möbler för omkring 16 miljoner kronor varje år, samtidigt som det funnits många möbler i små lager i olika verksamheter.

Kommunens alla verksamheter erbjuds kostnadsfri transport av obehövda möbler från verksamheterna till ett gemensamt lager. De möbler som är i behov av upprustning restaureras av medarbetare i kommunens arbetsmarknadssatsning AMA som har både snickeri och textilverkstad.

Därefter fotograferas möblerna för att läggas upp i en digital katalog som alla medarbetare kommer åt. Beställare och inköpssamordnare kan beställa möblerna som transporteras kostnadsfritt för att återbrukas i kommunens verksamheter.

– Alla möbler blir en gemensam resurs och vi minskar klimatpåverkan, säger Kristina Birath.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *