Therese Klaar, chef för enheten för upphandling av varor och tjänster vid Statens Inköpscentral.
Therese Klaar öppnar för begagnade möbler på ramavtal. Foto: United Frog Studios.

Ramavtal ska förhindra slit och släng

Kontorsmöbler håller ofta längre än de används. Statens inköpscentral slår därför ett slag för cirkulärt tänkande inom området genom att föreslå upphandling av ramavtal för begagnade möbler.

Inför kommande upphandling av möbler och inredning har Statens inköpscentral tittat lite extra på en ny aspekt av området: begagnat. Detta bland annat mot bakgrund av att inköpscentralen deltar i det Vinnova-finansierade projektet Cirkulära möbelflöden som drivs av Rise, Research Institutes of Sweden.

Det noteras att runt 45 procent av tillfrågade myndigheter är intresserade av att köpa begagnade möblerar. En tredjedel av leverantörerna uppger dessutom att de redan idag erbjuder begagnade möbler i någon form.

Therese Klaar är chef för enheten för upphandling av varor och tjänster vid Statens inköpscentral. Hon tänker sig att myndigheter som har en mer flexibel verksamhet, där man kanske behöver etablera ett kontor för en kortare tid, kan vara extra intresserade.

– Att det finns behov av nya lösningar för tillfälliga arbetsplatser kunde vi också utläsa från några av kommentarerna i vår myndighetskät.

Förstudien rekommenderar att en separat upphandling av begagnade möbler genomförs. Planen är att dra igång en förstudie till våren (preliminärt i mars).

– I så fall skulle ett statligt ramavtal kunna vara en realitet under senare delen av 2020, säger Therese Klaar som hoppas att få ihop en bra referensgrupp med kunniga och engagerade representanter från myndigheterna.

Enligt studien tjänar miljön på att kontorsmöbler används länge istället för att rangeras ut efter några år. Produktionen av kontorsmöbler i Sverige bidrar till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år.

Therese Klaar säger att det finns många frågor att beakta kopplat till begagnatköp. Det är en av anledningarna till att upphandlingen organiseras som ett separat projekt.

– Vi kommer också att titta på möjligheten att kunna hyra möbler eller arbetsplatser.

Nuvarande ramavtal för möbler och inredning löper ut den 15 september 2019. Under 2017 avropade statliga myndigheter inklusive stiftelser och andra organisationer inom staten för 566 miljoner kronor från 26 leverantörer, av vilka Kinnarps är klart störst.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Ramavtal ska förhindra slit och släng

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *