Elektroniska anbud görs obligatoriskt

På torsdag bannlyser Finland anbud i pappersform. Upphandlingar över EU:s tröskelvärden måste framöver ske elektroniskt – och e-post duger inte.


Den 18 oktober löper övergångsperioden för elektroniskt informationsutbyte enligt upphandlingslagen ut i Finland. Från och med detta datum måste alla upphandlande enheter ta emot anbud elektroniskt.

Allt informationsutbyte som anknyter till upphandlingsförfarandet ska också ske elektroniskt. För inköpscentraler löpte motsvarande tidsfrist ut redan i april 2017.

Den nya bestämmelsen gäller för upphandlingar som i pengar räknat går över EU:s tröskelvärden. Praktiskt betyder detta att anbud i pappersform inte är möjligt för ”EU-upphandlingar”. Inte heller anbud som skickas via vanlig e-post tillåts eftersom ”inboxen” ska uppfylla strikta dataskyddskrav.

Upphandlande enheter är redan nu skyldiga att med elektroniska medel ge alla kostnadsfri, oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till upphandlingsannons och förfrågningsunderlag. Sedan april månad har det varit ett krav att europeiska enhetliga upphandlingsdokument (ESPD) lämnas in i elektronisk form.

För upphandlingar som publicerats före den 18 oktober tillämpas gamla bestämmelser. Anbud på papper kan med andra ord fortfarande tas emot även om anbudstiden skulle löpa ut först efter detta datum.

Kraven på elektroniskt informationsutbyte är inte skrivna i sten. Undantag finns för bland annat upphandling av social- och hälsovårdstjänster.

Tanken med digitaliseringen av upphandlingsprocessen är att offentliga upphandlingen ska tjäna som gott exempel. Fast några krav på att upphandlande enheter ska behandla anbud elektroniskt i sina interna processer finns inte.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *