EU-flagga
Nya tröskelvärden inom EU. Foto: EU-kommissionen.

FÖRST PÅ INKÖPSRÅDET

Nu höjs direktupphandlingsgränsen

EU-kommissionen höjer från och med årsskiftet tröskelvärdena för offentliga upphandlingar. Det i kombination med att kursen för euro i svenska kronor har ökat sedan förra justeringen innebär att direktupphandlingsgränsen höjs.

Efter årsskiftet är det dags för nya EU-tröskelvärden för upphandling. Dessa värden räknas om vart annat år. Nu är det återigen, med som vanligt rätt kort framförhållning, dags för en uppjustering.

För varor och tjänster blir tröskelvärdet för statliga myndigheter 144 000 euro, en ökning från dagens 135 000 euro som gällt sedan den 1 januari 2016. Övriga upphandlande myndigheter som till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar och stiftelser får se en höjning från 209 000 euro till 221 000 euro.

För medlemsstater som Sverige, där euro inte är den officiella valutan, finns en omräkningstabell. Motvärdet till 144 000 euro är 1 365 782 kronor medan 221 000 euro omräknas till 2 096 097 kronor.

Tröskelvärdet för byggentreprenader blir 5 548 000 euro (idag 5 225 000 euro). Denna gräns, som motsvarar 52 620 561 kronor, gäller samtliga upphandlande myndigheter.

Inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster är gränsen för närvarande 418 000 euro. Efter årsskiftet gäller här 443 000 euro (4 201 678 kronor).

De nya beloppen påverkar även kommande gränser för direktupphandling som är en procentsats av EU-tröskelvärdena. För kommuner och landstings LOU-upphandlingar gäller 28 procent av tröskelvärdet (586 907 kronor) och 26 procent för LUF/LUFS (1 092 436 kronor).

Dagens direktupphandlingsgränser är 534 890 respektive 993 368 kronor.

De nya tröskelvärdena kommer att gälla för åren 2018 och 2019. De ska tillämpas på anbudsförfaranden som inleds efter kommande årsskifte.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *