Lätt att prismodellen blir fel

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Fortfarande ser jag prismodeller i offentliga upphandlingar som är enkla att manipulera och som bäddar för nollbud eller negativa priser, skriver Sofia Elmeholt.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Del 2 av 5: Fel i yrkesutövningen

Utesluta leverantörer från upphandlingen

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Vad innebär ”allvarligt fel i yrkesutövningen” och kan man utesluta en leverantör som har gjort sig skyldig till den typen av fel. Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala reder ut begreppen.

Råd, erfarenhet och kunskap från Inköpsrådet

Anna Ulfsdotter Forssell

Kommenterar EU-domar

DOMSTOLSKOLL I ett förhandsavgörande tar EU-domstolen upp väsentliga förändringar av kontrakt. Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi, kommenterar nya upphandlingsdomar: den här veckan två från EU-domstolen och en från kammarrätten.

Del 1 av 5: Misstanke om brott

Utesluta leverantörer från upphandlingen

Pernilla Carlsson Rasiwala

INKÖPSRÅDET Hur ska man som upphandlare göra om man får höra något oroande om en leverantör som lämnat anbud i en pågående upphandling? När får man utesluta leverantören och när måste man göra det? Pernilla Carlsson Rasiwala, partner på Kanter Advokatbyrå, reder ut begreppen.

Anna Ulfsdotter Forssell
Foto: Martin Fältström

Kommentar till nya domar

DOMSTOLSKOLL Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi, kommenterar nya upphandlingsdomar. Kammarrätten har tagit upp frågan om när direkt effekt av de nya eu-direktiven börjar gälla för upphandlingar.

”Regeringens strategi har brister”

Maria Krantz

INKÖPSRÅDET Regeringens strategi för offentlig upphandling är genomarbetad och ambitiös, men den har brister och riskerar att bli en pappersprodukt, skriver Maria Krantz.

Problemen med viktade utvärderingar

Rikard Blom

INKÖPSRÅDET Att vikta pris och kvalitet i utvärderingen är en vanlig metod att sålla fram det bästa anbudet. Rikard Blom visar med konkreta exempel på fallgroparna med metoden.

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi
Foto: Martin Fältström

Läs ikapp sommarens domar

DOMSTOLSKOLL Anna Ulfsdotter Forssell har även under sommaren kommenterat nya upphandlingsdomar från kammarrätter och högre instanser. Här finns en komplett samling kommentarer från april och framåt.

Vad en upphandlare inte behöver göra

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Genom att sluta använda vissa delar av sin arsenal kan upphandlaren få till bättre upphandlingar, utan att tumma på kvaliteten. Jon Kihlman ger praktiska råd.