Annelie Gärdmark
Annelie Gärdmark är inte längre bolagsanställd. Foto: Göteborgs stad.

Upphandlingsbolaget blir papperstiger

Upphandlingsbolaget i Göteborg ersattes vid årsskiftet av en kommunal förvaltning. Fast bolaget kommer att, i alla fall på papperet, att leva kvar i ytterligare fyra fem år.


I Göteborg är inte längre upphandlingsverksamheten bolagiserad. Sedan årsskiftet är Upphandlingsbolaget ersatt av en kommunal förvaltning – även om alternativet att ingå i en befintlig förvaltning (service) också diskuterades under fjolåret.

– Nästan alla anställda gick vid verksamhetsövergången med över till förvaltningen för inköp och upphandling, berättar Annelie Gärdmark, chef för området kommunikation och kund.

Hon berättar att en hel del är sig likt sedan tidigare, men också att omorganisationen för mycket nytt och spännande med sig. Uppdraget har exempelvis vidgats:

– Tidigare slöt vi ramavtal och nu får vi ansvar för hela det breda området inköp och upphandling. Det betyder mer strategiskt arbete och under våren kommer vi bland annat att se över inköpspolicyn.

Upphandlingsbolaget upphör inte tvärt. Av tekniska skäl kommer bolaget att finnas kvar i ytterligare fyra fem år – som avtalspart i löpande avtal.

– I de ramavtal vi slöt under 2016 skrev vi in att möjligheten att ändra upphandlande myndighet, men äldre avtal saknar den formuleringen.

Den nya förvaltningen kommer rent praktiskt att handha Upphandlingsbolagets alla uppgifter.

På förvaltningen arbetar cirka 65 anställda med att samordna och följa upp kommunens gemensamma inköp av varor och tjänster. Målet är att göra bra affärer och att bidra till ett hållbart samhälle.

– Just nu präglas en del av vår vardag av praktiska saker som har med omorganisationen att göra, fortsätter Annelie Gärdmark.

Det handlar bland annat om att trimma in IT-stöd och skapa nya kommunikationsvägar i bland annat kommunens intranät. Om några veckor lanseras en ny webbplats som ersätter Upphandlingsbolagets gamla sajt.

Förvaltningen för inköp och upphandling styrs av en nämnd med 18 politiskt tillsatta ledamöter. Det är dubbelt fler än i den förra styrelsen – och kanske ett kvitto på verksamhetens vikt.

– Vi känner en trygghet i att samtliga ledamöter från ”bolagstiden” är kvar, vilket borgar för kontinuitet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *