Beslutsvånda kring framtiden för Upphandlingsbolaget

Upphandlingsbolagets framtid ger helt uppenbar beslutsvånda i Göteborg. Detta väntas ske efter det att kommunstyrelsen än en gång bordlagt frågan.

Kommentus metodhandboken

Som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta ligger ett förslag till omorganisation av Göteborgs stads upphandlingsverksamhet. Stadsledningskontorets förslag är att från den 1 januari 2017 överföra Upphandlingsbolaget till nämnden för intraservice.

Intraservice, som tidigare haft inriktning på IT-utveckling och systemsupport, står under utveckling till en för staden gemensam intern servicenämnd med ett vidgat tjänste- och serviceutbud. Bedömningen är att inköp och upphandling utgör en naturlig del av den samlade interna serviceorganisationen.

Fast frågan verkar inte helt enkel. Beslut har redan skjutits upp flera gånger, och vid kommunstyrelsesammanträdet den 6 april skedde ytterligare en bordläggning. Frågan ska nu tas upp igen den 20 april.

De alternativa organisationsformer som diskuteras är att Upphandlingsbolaget fortsätter, som idag, alltså i aktiebolagsform. Detta går dock på tvärs mot kommunens strävan att rensa i en rätt yvig bolagsflora.

En tredje möjlighet är upphandling som egen nämnd. Eva Ternegren, politiskt utsedd ordförande i Upphandlingsbolaget, ser för sin del bolag eller egen nämnd som de bästa lösningarna:

– Att ingå som en mindre verksamhet i ett stort intraservice är att prioritera ner den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg som jag ser det.

Upphandlingsbolaget har i dagsläget 55 tillsvidareanställda. Enligt liggande förslag ska omvandlingen till nämnd hanteras enligt reglerna om verksamhetsövergång.

Stadsledningskontoret räknar med att omorganisationen kan medföra vissa administrativa ”puckelkostnader” eftersom Upphandlingsbolaget inte är anslutet till staden IT-plattform. På sikt räknar man dock med lägre overheadkostnader till följd av samordningsvinster.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *