Marina Förström
Marina Förström balanserar livsmedelsupphandlingen. Foto: Nacka kommun.

Livsmedelsupphandling som ger eko

När man som Nacka kommun köper en ”matkasse” värd 180 miljoner kronor går det att ställa krav på innehållet. För Marina Förström, som är kategoriansvarig inköpare, är det viktigt att balansera kraven till nytta för både verksamheter, politik och säljare.

Den livsmedelsupphandling som Nacka just annonserat styr mot kommunens mål att 50 procent av den mat som köps in ska vara ekologisk till år 2020. I upphandlingen, som är ett resultat av det kategoristyrningsarbete som gjorts tillsammans med verksamheterna under det senaste året, ställs även djurskyddskrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning och sociala krav. Transporterna ska ske med 80 procent förnybart drivmedel.

Marina Förström är ansvarig kategoriansvarig inköpare för upphandlingen. Hon beskriver en nära dialog med grossister, leverantörer och producenter i syfte att få så många anbud som möjligt:

– Eftersom vi frågar på över 50 procent ekologiska varor och ställer höga djurskyddskrav har vi anpassat övriga krav för att inte prisbilden ska bli för hög och därigenom få den bästa affären för båda parter.

Vad innebär det rent praktiskt?

– Vi har lyssnat in leverantörernas synpunkter och har exempelvis justerat kraven på hållbarhet på produkterna vid leverans. Istället för att använda tredjedelsprincipen införs en hållbarhetstrappa, ett nytt förslag inom branschen, som gör att det blir mindre svinn hos leverantören.

Att en anbudsvara kan få utgå utan att den utgår hos producent tillåts efter överenskommelse mellan parterna.

– Generösare prisjusteringsvillkor gör att leverantören inte ska behöva stå för hela risken, vilket vi hoppas även kan medföra att vi får lägre priser.

Upphandlingen är uppdelad i fyra avtalsområden/varugrupper: huvudleverantör, mejeri, färsk fisk och skafferi. Detta kommer troligen att resultera i fyra leverantörer.

Marina Förström berättar att varugrupperna är definierade utifrån verksamheternas behov:

– Större enheter som skolor och äldreboenden ska kunna beställa färska varor från mindre leverantörer medan förskolor och gruppboenden med mindre volymer kan beställa samtliga varor från huvudleverantören eller skafferiavtalet beroende på deras förutsättningar.

Hur tänker ni kring små leverantörer med begränsade sortiment?

– Vi har mycket kontakt med små producenter och planerar att ta in produkter såsom Malma Gårds närproducerade kött från grannkommunen Värmdö via grossist under avtalstiden. Sedan tidigare har vi en mindre leverantör av färsk frukt och grönt samt färskt bröd och konditori.

Anbudstiden går ut den 4 februari 2019 och planen är att teckna avtal i april. Avtalet löper på två år med möjlighet till maximalt två års förlängning. Sammanlagt kommer 66 skolor och förskolor samt 30 välfärdsverksamheter att kunna köpa på avtalen.

I somras tecknade Nacka ett fyraårigt avtal med Grönsakshuset som leverantör av frukt och grönt till kommunens verksamheter. Även här ställdes tuffa krav på ekologiska varor – samt att livsmedlen inte är genmodifierade eller behandlade med växtskyddsmedel.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *