Han poängterar livscykelperspektivet

Sven-Olof Ryding

Sven-Olof Ryding sprider kunskap. Foto: Trons.

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande. I en färsk IVL-rapport slår Sven-Olof Ryding därför ett slag för livscykelanalyser vid upphandling för att få en helhetsbild av produkters miljöpåverkan.

Betydelsen av cirkulär upphandling har uppmärksammats alltmer under senare år. I Sverige har vi upphandlingslagstiftning som gör det möjligt att ställa upphandlingskrav ur ett livscykelperspektiv.

– Livscykelperspektivet är viktigt för en effektiv upphandling eftersom det ger en helhetsbild av produkters miljöpåverkan och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden, säger Sven-Olof Ryding som skrivit IVL Svenska Miljöinstitutets rapport Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livscykelperspektiv.

Klimatutsläppen från vår konsumtion i Sverige sker till största delen i andra länder. Dessa utsläpp ökar, vilket innebär att vi inte uppfyller det generationsmål som är övergripande målet för svensk miljöpolitik.

– Den offentliga upphandlingen är det enda styrmedel vi har med möjlighet att direkt påverka utländska leverantörers miljöarbete i större skala.

Upphandlingsstöd saknas inte, även om verktygen skulle kunna används flitigare. Sven-Olof Ryding pekar också på fallgropar. Enligt honom har det blivit vanligare att företag kommunicerar om sina produkters klimatpåverkan i marknadsföring. Fast mer sällan visar man upp de bakomliggande beräkningarna:

– Att det finns krav som marknadens aktörer måste hålla sig till och som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv är viktigt, annars undergrävs tilltron till hela systemet.

IVL-rapporten beskriver hur den miljöanpassade offentliga upphandlingen utvecklats genom åren och vilka trender som nu blåser. Även lagstiftning och de olika former av upphandlingsstöd som finns gås igenom. Exempel på framgångsrika upphandlingar ges också.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *