Dags att sprida cirkulära erfarenheter

Sven-Olof Ryding

Sven-Olof Ryding sprider kunskap. Foto: Trons.

Cirkulär upphandling bedöms ha stor potential för att spara resurser och minska avfallsmängderna. IVL Svenska Miljöinstitutet ska nu samla och sprida erfarenheter om hur denna typ av upphandlingar genomförs.

Upphandling som premierar cirkulära materialflöden är ett sätt att spara resurser och minska mängden avfall. Fast cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp och det behövs mer kunskap inom området.

Mot den bakgrunden ska IVL Svenska Miljöinstitutet dokumentera svenska upphandlingar där olika typer av cirkulära kriterier prövas. Tanken är att arbetet ska ligga till grund för fortsatt utveckling inom området.

Projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet är Sven-Olof Ryding som tidigare var vd för Miljöstyrningsrådet. Rådet, som avvecklades år 2014, var egentligen ett bolag som ägdes gemensamt av näringslivet och det offentliga. Vid nedläggningen hamnade största delen av verksamheten vid Upphandlingsmyndigheten.

– För att kunna utveckla policy och styrmedel för att stimulera cirkulära materialflöden inom den offentliga upphandlingen behövs kunskap om vilka incitament och upphandlingsmetoder som finns, och som kan utvecklas vidare för att på sikt minska vår resursanvändning, säger Sven-Olof Ryding.

Syftet är också att sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier har ingått. Med utgångspunkt från dessa ska förslag till generella råd och tips för hur man kan gå tillväga vid upphandling av cirkulära produkter utarbetas.

Projektet, som finansieras genom innovationsprogrammet Resource, kommer att genomföras under året.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *