Ett anbud inte tillräckligt i Krokom

Malin Bergman avbryter. Foto: Krokoms kommun.

Upphandlingen av särskilt boende i Krokom avbryts. Med bara ett giltigt anbud är det enligt kommunstyrelsens ordförande Malin Bergman helt enkelt inte ekonomiskt möjligt att gå vidare med byggplanerna.


Att avbryta eller gå vidare i upphandlingar med bara ett giltigt anbud är en delikat fråga. Trots att behovet finns fattade en enig kommunstyrelse i Krokoms kommun beslutet att avbryta upphandlingen av särskilt boende.

– Vi har bara en anbudsgivare som klarar kraven och detta till en betydligt högre kostnad jämfört med det budgeterade utrymmet, säger Malin Bergman, kommunstyrelsens ordförande.

Den bristande konkurrensen är ett tungt vägande skäl till att upphandlingen nu kommer att göras om.

– Vi har helt enkelt inte råd att bygga till den kostnaden.

Behovet av fler platser på särskilt boende är stort. Det nybygge som planerades till området Kvarna, mitt emot Hissmovallen, hade 36 lägenheter. Projektet omfattar även ett boende i form av ett annex med åtta lägenheter inom ramen för socialtjänstlagen.

– Nya beräkningar har visat att behovet av antalet platser på särskilt boende är betydligt större än 36.

I den nya upphandlingen kommer kommunen att begära in anbud på boende med fler platser, kanske så många som 60-80 stycken. Annexet kvarstår.

– Vi kommer att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag snarast möjligt, summerar Malin Bergman.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *