Joakim Kristensson
Förklarar avtal tecknat i klen konkurrens. Foto: Region Blekinge.

Arton nyfikna men bara ett anbud

Trots rejält stor nyfikenhet på Regions Blekinges IT-upphandling kom bara ett enda anbud. Den bristande konkurrensen innebär en sjuprocentig merkostnad.

I fjol höstas genomförde Region Blekinge en upphandling av IT-arbetsplatser, tillbehör och tjänster. Det sammanlagda värdet av affären beräknas till cirka 40 miljoner kronor. Utifrån betraktat – något som borde vara en godbit för många IT-leverantörer.

Initialt var intresset stort för att förse regionen med bland annat surfplattor, datorer (både stationära och bärbara), bildskärmar med mera. Inte färre än 18 leverantörer hämtade ut förfrågningsunderlaget. Sammanlagt 19 frågor kring upphandlingen besvarades.

Fast när det blev skarpt läge sjönk intresset markant. Vid anbudsöppning skramlade det rätt tomt regionens inkorg. Bara ett företag lämnade anbud och det var Atea.

Joakim Kristensson är strategisk inköpschef vid Region Blekinges regionstab:

– Vi kan självklart aldrig vara nöjda med så pass svag konkurrens.

Missnöjet till trots tecknades avtal på två år med förlängningsoption på ytterligare maximalt två år med enda anbudsgivaren.

Varför valde ni inte att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens, justera villkoren för att öppna för fler anbud och annonsera ut den igen?

– Det är en fråga som alltid övervägs när anbuden uteblir, säger Joakim Kristensson.

Han förklarar att i det här fallet behövde uppdragsgivaren, affärsområde Teknik inom vilket IT-verksamheten finns, ett avtal. Beslutet blev därför att gå vidare med den enda anbudsgivaren.

Till historien hör att denna upphandling varit ute tidigare, men dragits tillbaka.

Den uteblivna konkurrensen innebär en sjuprocentig merkostnad för en region som efter flera års minusresultat står inför betydande sparkrav. I reda pengar bedöms kostnadsökningen till 2,7 miljoner kronor visavi gjorda beräkningar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Arton nyfikna men bara ett anbud

  1. Tyvärr finns det troligen många sammanfallande orsaker till att upphandlande myndighet valde att gå vidare med en anbudsgivare.

    Några inte helt otänkbara orsaker till utebliven konkurrens för kontrakt värt mer än 40 Mkr, som inte nämns i artikeln, är bl.a. : kontraktsvillkoren, marknadsdelning, oligopol, ”svår upphandling”, begränsning av arbetsinsatserna, riktad upphandling, tidigare leverantör som anbudsgivare, underhandskontakter, mm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *