EU-domstolen
EU-domstolen i Luxemburg. Foto Georges Fessy.

Ointresse för förhandsavgörande

Svenskt rättsväsende drar inte nytta av möjligheten att få förhandsavgörande i upphandlingsärenden. Inget av ärendena som i fjol inkom till, eller avgjordes vid, EU-domstolen var ”svenskt”.


Enligt EU-domstolens färska årsberättelse för år 2016 inkom sammanlagt 692 nya ärenden under året. Det gör visserligen inte fjolåret till något rekordår för domstolen, men nära nog. Det framgår också att domstolen under året betade av 704 ärenden medan 872 stycken var pågående vid senaste årsskiftet.

Av fjolårets ärendeinströmning är 470 stycken begäran om förhandsavgörande, varav 15 inom området offentlig upphandling. Sammanlagt kom det in 19 upphandlingsärenden.

Domstolen avgjorde 31 upphandlingsrelaterade fall under fjolåret. Det är en avsevärt högre siffra än under de närmast föregående åren. Från år 2012 och framåt har antalet pendlat runt dussinet.

Inget av fjolårets förhandsavgöranden inom upphandling, varken inkommande eller avgjorda ärenden, sker på uppdrag av svensk domstol.

I förhållande till andra EU-länder har Sverige en relativt hög andel överprövade upphandlingar. Mot den bakgrunden har det svenska rättsväsendet fått kritik för att inte dra nytta av möjligheten att få förhandsbesked.

EU-domstolen är placerad i Luxemburg. Arbetsuppgiften är att tolka EU:s lagstiftning och se till att den följs och tillämpas på samma sätt i alla EU-länder och EU-institutioner.

EU-domstolen består egentligen av två domstolar: en domstol och en tribunal. Det är domstolen som handlägger de nationella domstolarnas begäran om förhandsavgörande. Tribunalen framförallt avgör mål om konkurrens, statligt stöd, handel, jordbruk och varumärken.

Statistiken ger vid handen att det tar cirka 15 månader att få ett förhandsavgörande.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *