Förhandsavgörande – inget för svenska domstolar

Svenska domstolar har inte en enda gång begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i mål som handlar om offentlig upphandling. Sedan 2014 har italienska domstolar begärt förhandsavgöranden 21 gånger i upphandlingsfrågor.


Med ett förhandsavgörande kan den svenska domstolen få ett slutgiltigt besked från EU-domstolen om vad som gäller i en viss upphandlingsjuridisk fråga. Domstolar på alla nivåer får begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen i upphandlingsmål, måste begära förhandsavgörande om det finns osäkerhet i hur EU-rätten ska tolkas. Hittills har det inte skett en enda gång.

Inköpsrådet har tagit fram statistik för förhandsavgöranden från januari 2014 till och med augusti 2016. Under den perioden har EU-domstolen fått in totalt 52 begäran om förhandsavgöranden som berör offentlig upphandling, varav alltså inget från Sverige.

Våra grannländer Danmark och Finland har under samma period begärt två respektive ett förhandsavgörande. Då är det i dessa länder betydligt ovanligare med överprövningar av offentliga upphandlingar än i Sverige. I Danmark är det cirka 120 mål som dras inför Klagenämnden. I Finland rör det sig om cirka 500 mål om året som hanteras av Marknadsdomstolen. I de svenska förvaltningsdomstolarna avgörs i runda tal 1 400 mål om offentlig upphandling varje år.

I relation till antalet mål om offentlig upphandling som svenska domstolar behandlar skulle de begära ett förhandsavgörande per år, för att komma upp i samma andel som i Finland. För att komma i danskarnas nivå skulle det enligt samma uträkning krävas nio förhandsavgöranden per år.

Sverige är inte ensamt om att inte begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål. Under perioden januari 2014 till och med augusti 2016 har inte heller Storbritannien, Ungern, Grekland, Tjeckien eller Kroatien kommit in med någon begäran om förhandsavgörande.

Svenska domstolar begär förhandsavgöranden från EU-domstolen i andra typer av mål. 2015 begärde svenska domstolar sju förhandsavgöranden, totalt mottog domstolen 436 stycken under förra året. Danska domstolar var totalt sett lika flitigt, medan finska domstolar lämnade över fyra frågor till EU-domstolen under 2015.

Läs vad svenska upphandlingsjurister tycker om bristen på förhandsavgöranden för svenska upphandlingsmål.

Land Antal förhands­avgöranden (januari 2014-augusti 2016)
Italien 21
Tyskland 5
Rumänien 4
Spanien 3
Polen 3
Österrike 2
Danmark 2
Portugal 2
Litauen 2
Lettland 1
Finland 1
Belgien 1
Bulgarien 1
Nederländerna 1
Slovenien 1
Slovakien 1
Frankrike 1

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *