Upphandlingsmyndigheten under lupp

I fjol somras fick Upphandlingsmyndigheten bister kritik på en rad punkter för sin första tid. Snart får vi besked kring om huruvida Statskontoret anser att verksamheten har repat sig.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Upphandlingsmyndigheten fick ingen direkt smakstart efter civilminister Ardalan Shekarabis invigning den första september 2015. Enligt Statskontoret, som på regeringens uppdrag följer etableringen av den nya myndigheten, var problemen inledningsvis rätt många.

I den delredovisning som kom på försommaren i fjol noterar utredarna svagheter i ledning, styrning och organisation. Inköpsrådet uppmärksammade, i en stor granskning av myndighetens helpdesk, också brister i service.

Statskontoret pekar bland annat på att myndigheten fick en tillförordnad generaldirektör. Detta tillfälliga arrangemang bedöms ha bidragit till en svag styrning. När det kommer till ansvarsområdena beskrivs de som bitvis otydliga och med överlappningar i ansvarsfördelning mellan enheterna.

Allt målades såklart inte i svart. Statskontoret ansåg att myndighetens arbete rent generellt bidrar till att nå regeringens mål för den offentliga upphandlingen.

Att en ny verksamhet i början är lite sökande och lös i konturerna är varken ovanligt eller oväntat. Mycket har dessutom hänt under det senaste dryga året.

Inger Ek tillträdde som ny, fast generaldirektör i april 2016. Myndighetens budget har successivt förstärkts. En rad intressanta rapporter har produceras, inte minst den som rör mellanhänder, plus kriteriesamlingar som giftfri förskola. Det har skett en flytt till egna lokaler istället för den inledande tidens inhysning hos Konkurrensverket.

Den 31 oktober får vi en helhetsbedömning av hur myndighetsetableringen lyckats. Då kommer Statskontorets utredning att slutredovisas för regeringen.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *