Stora startsvårigheter för UHM

Problem med ledning, styrning och organisation. Upphandlingsmyndighetens första tid var allt annat än optimal enligt Statskontorets utvärdering.


Upphandlingsmyndigheten bidrar till att nå regeringens mål för den offentliga upphandlingen. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport – där också inledande problem med ledning, styrning och organisering av verksamheten lyfts fram.

Enligt rapportförfattarna skulle myndighetens bidrag ha varit större om startperiodens olika problem hade kunnat undvikas. Att exempelvis fortsätta med samma enhetsorganisation som när verksamheten bedrevs i Konkurrensverkets regi har enligt Statskontoret bidragit till otydliga ansvarsområden och överlappningar i ansvarsfördelning.

Hans-Eric Holmqvist var den särskilde utredare som på regeringens uppdrag förberedde för den nya myndigheten:

– Tror inte det finns mycket som jag kunde gjort annorlunda, med tanke på tidsschemat.

Han säger att det som står i rapporten inte är några nyheter för honom.

– I stort sett allt fanns med i den avrapportering och överlämning jag gjorde som högprioriterade frågor.

Inger Ek är generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten sedan mitten av april. Hon ser Statskontorets utvärdering som värdefull i den fortsatta utvecklingen av myndigheten – som naturligtvis är ett långsiktigt arbete:

– Slutsatserna är bra att identifiera och lyfta även för nya framtida organisationer och förslagen till förbättringar är frågor som vi är väl införstådda med och som nu prioriteras.

Det faktum att verksamhetsplanen fastställdes först i mars i år, ett halvår efter myndighetens bildande, bedöms ha påverkat prioriteringen av arbetsuppgifterna negativt. Tillfälligt ledarskap, utan permanenta chefer på nyckelposter såsom generaldirektören, har bidragit till en svag styrning.

Statskontoret tipsar Upphandlingsmyndigheten om att arbeta mer med att stärka ledningsgruppen, skapa en gemensam värdegrund och organisera ansvaret mellan enheterna på ett mer ändamålsenligt sätt. Utredarna vill även att prioriteringar ska tydliggöras samtidigt som de anser att uppföljningen behöver stärkas.

– Sedan jag tillträtt har vi påbörjat en översyn av organisationsstrukturen för att den ska bli mer anpassad och ändamålsenlig i förhållande till behov och uppdrag, fortsätter Inger Ek.

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. En slutrapport kommer senast den 31 oktober 2017.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *