Malin Frenning
Malin Frenning har en del att rätta till. Foto: Fredrik Persson.

Karolinskas konsulter: fel men inte jäv

Karolinska universitetssjukhuset har brustit i upphandling, fakturering och betalning av konsulter. Utredande advokatbyrå har dock inte hittat bevis för jäv eller otillbörliga personkopplingar.


Setterwalls advokatbyrå har på Stockholms läns landstings uppdrag utrett det omskrivna anlitandet av konsulter för sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna under åren 2011 till 2017. Det visar sig att beslut rörande upphandling av dessa tjänster i vissa fall fattats i strid med gällande interna arbets- och delegationsordningar.

– Även om rutinerna nu har skärpts och åtgärdats ser jag mycket allvarligt på de administrativa bristerna, säger Malin Frenning, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

Två före detta medarbetare har granskats särskilt. Det är upphandlingschefen Jan Svenonius samt produktionsdirektören Andreas Ringman Uggla som gick från en konsultroll på företaget Boston Consulting Group till anställning på sjukhuset. Advokaterna har inte funnit jävsituationer eller otillbörliga personkopplingar.

Granskningen omfattar ett stort material där 3 000 fakturor, som har ett värde på cirka 815 miljoner kronor, ingår. Dessa pengar har till allra största delen gått till Ernst & Young, Boston Consulting Group samt McKinsey.

Även anskaffningsbeslut, beställningar, styrdokument, rutiner och ramavtal har gåtts igenom. Volymmässigt handlar det om mer än 22 000 e-postmeddelanden och över 60 avropsavtal.

Setterwalls noterar i sin rapport att dokumentation lämnades över till dem i omgångar. En del kom mycket sent i granskningsprocessen.

För att förbättra landstingets regelefterlevnad rekommenderas utökade utbildningsinsatser, visselblåsarfunktion samt rutiner för interna utredningar av eventuella larm om överträdelser. För Karolinska universitetssjukhuset föreslås ytterligare åtgärder för likabehandling vid förnyade konkurrensutsättningar.

Denna delrapport baseras på material som överlämnats till Setterwalls fram till den 8 maj. I slutet av året väntas en slutrapport och i den kommer frågan om det även begåtts lagöverträdelser att behandlas.

Det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg noterar att många detaljer fortfarande är outredda. Hon är kritisk mot att slutrapporten kommer först efter valet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *