Melvin Samsom
Melvin Samsom erkänner rutinbrister. Foto: Stefan Bohlin.

Karolinska: mycket att rätta till

Karolinskas internrevisor har granskat sjukhusets stora konsultkostnader. Bedömningen är att det finns mycket att rätta till inom områdena upphandling, jäv och fakturakontroll.


Inom Stockholms läns landsting pågår stora förändringar av hur sjukvården ska bedrivas i framtiden. I den omstöpningen har Karolinska universitetssjukhuset anlitat konsulter för runt en miljard kronor, varav Boston Consulting Group (BCG) ensamt står för en fjärdedel.

Dagens Nyheters artiklar, som beskrivit pengarullningen, fick sjukhusledningen att tillsätta en granskning. Internrevisorn Ole Alvin är nu klar med sin undersökning – och rapporten saknar inte upphandlingsrelaterad kritik.

– Rapporten visar att vi har brustit i rutiner och processer för inköp av externa konsulter, erkänner sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Den prismodell som landstinget fastställde för upphandling av tjänster från BCG får kritik. Frånvaron av underlag till många fakturor är en annan punkt där det blir underkänt.

Hanteringen av intressekonflikter och jäv har slirat. Vid förnyad konkurrensutsättning ska de personer som ingår i utvärderingsgruppen tillställas en sekretess- och jävsförbindelse från upphandlingsavdelningen. I de nu granskade lokala upphandlingarna saknas dessa dokument.

Melvin Samsom säger att revisorns rekommendationer kommer att vara en viktig del i det fortsatta förbättringsarbetet:

– Vi gör nu skyndsamt ett åtgärdsprogram som ska vara genomfört under det första kvartalet i år.

Landstinget bör, enligt de erfarenheter som nu dragits, säkerställa att utvärderingsmodellerna inte lämnar utrymme för taktisk prissättning vid ramavtalsupphandlingar. Avtal där högre kompetens prissätts lägre jämfört med lägre kompetens, men där den högre kompetensen inte kan avropas annat än i mindre volymer, bör exempelvis diskvalificeras.

– Jag kan inte ändra på det som hänt men jag kan ta ansvar för att säkerställa att det inte händer igen, avslutar Melvin Samsom.

Revisionsrapporten rätar inte ut alla frågetecken. Om de använda konsulterna faktiskt uppfyller de fakturerade kompetensnivåerna har inte granskats. Klart är i alla fall att kombinationen högt pris tillsammans med många timmar per arbetsdag har lett till mycket höga kostnader.

Enligt internrevisorns bedömning har brott inte begåtts.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *