Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov skapar ny rådgivningsgrupp. Foto: Les Kaner

Råd gör gott för upphandlingskulturen

Den danske näringsministern Rasmus Jarlov har verkligen tagit sig an upphandlingsfrågorna. Nybildade Forum for udbud ska utveckla landets upphandlingskultur.


Danska regeringen tog nyligen initiativ till förändringar i upphandlingslagen i syfte att göra den effektivare och tydligare. Nu genomförs ytterligare en åtgärd för att utveckla upphandlingskulturen. Näringsminister Rasmus Jarlov har stora förhoppningar på nybildade Forum for udbud:

– Jag ser fram mot ett råd som hjälper fram mer av kvalitet, innovation och effektivitet i de offentliga upphandlingarna.

Rådets uppgift är att diskutera aktuella upphandlingsfrågor samt skapa dialog och dela kunskap mellan nyckelaktörer inom offentlig upphandling. Rådet står fritt att lägga fram rekommendationer och lösningar, såväl till ministern som till offentliga upphandlare och anbudsgivare.

Forum for udbud har 14 ledamöter med Marlene Haugaard, teknisk direktör vid NCC, som ordförande. Hon hoppas på att rådet ska medverka till att tillvarata konkurrensen på marknaden och arbeta till gagn för såväl köpare som säljare:

– Ett av våra fokusområden är att anbudskostnaderna på en rimlig och låg nivå.

Ledamöterna företräder företagsorganisationer och upphandlande myndigheter och enheter. Till de mer namnkunniga medlemmarna hör Signe Lynggard Madsen som chefar för Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fungerar som rådets sekretariat.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *