Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov vill ändra lagen. Foto: Les Kaner.

Vill ha tydlighet och anbud i två kuvert

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingsmodellen i upphandlingsdokumenten. Det är ett av den danska regeringens grepp för att göra upphandlingar tydligare.


Danska regeringen vill göra de offentliga upphandlingarna tydligare. Rasmus Jarlov, som så sent som i somras tillträdde på posten som näringsminister, föreslår därför två ändringar i upphandlingslagen.

Förslaget har just gått ut för samråd för att kunna presenteras för Folketinget innan året är slut. Om det går igenom får upphandlande myndigheter och enheter två nya skyldigheter.

Den viktigaste ändringen är att utvärderingsmodellen ska beskrivas i detalj – och i alla sina delar – i upphandlingsdokumenten.

– Vi behöver mer öppenhet när det gäller utvärdering av anbud på offentliga inköp, säger Rasmus Jarlov.

Bakgrunden är att Klagenævnet for udbud i fjol granskade Region Midtjyllands köp av narkosapparater och monitorer. I ett principavgörande slogs fast att upphandlande enheter kan avstå från att publicera alla delar av utvärderingsmetoden i sina upphandlingsdokument.

Den andra förändringen är att skilja kvalitet från pris vid utvärdering av större bygganbud. I ett ”två-kuvert-system” delas anbudet upp delar, pris för sig och kravuppfyllelse/kvalitet för sig, för att utvärderas oberoende av varandra.

– Kvalitet måste stå i fokus när vi upphandlar de aktörer som ska genomföra de stora offentliga byggentreprenaderna. Det gynnar såväl beställare som anbudsgivare.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *