Helena Brynolfsson
Helena Brynolfsson ser positiva effekter. Foto: Bo Nordlin.

Kategoristyrning kommer starkt

Det finns mycket att vinna på kategoristyrt inköpsarbete. Enligt Inköpsbarometerns färska enkät ger metoden både bättre koll på inköpen och ekonomiska besparingar.

Kategoristyrt inköpsarbete är idag en etablerad arbetsform inom både privat och offentlig sektor. Det gäller speciellt inom organisationer med stor inköpsvolym. Enligt Inköpsbarometerns undersökning arbetar 86 procent kategoristyrt med inköp – och allra vanligast är det i organisationer med en inköpsvolym som överstiger en miljard kronor.

– Privat sektor ligger fortfarande före det offentliga, men offentlig sektor kommer starkt, säger Helena Brynolfsson, grundare av Prosourcia som genomför barometern.

Av dem som svarat att man delvis infört kategoristyrning, det vill säga att mindre än hälften av organisations totala inköp är kategoristyrt, gäller att införandet skett inom de volymmässigt största inköpsområdena. En utökning kommer att ske med fler kategorier när arbetssättet kvalitetssäkrats.

Att kategoristyrning är en relativt ny företeelse bekräftas av enkäten. Sex av tio svarande har arbetat relativt kort tid, från noll och upp till fyra år, med metoden. Hela 77 procent har bra erfarenheter, bara två procent är tveksamma.

Helena Brynolfsson ser kategoristyrning som en förutsättning för strategiskt inköpsarbete. Vilka ytterligare fördelar finns?

– Det kommer många positiva effekter med detta arbetssätt. Hit hör bättre koll på inköpen, en större medvetenhet och intresse från ledning och verksamhet och bättre resultat.

Inköpsbarometern visar också på att tvärfunktionellt samarbete gynnas och att förtroendet för inköpsfunktioners arbete stärks. Finns det även ekonomiska besparingar att göra?

– Ja, absolut. Undersökningen bekräftar internationell benchmarking, att genomsnittliga långsiktiga besparingar ligger på mellan två procent och sex procent årligen.

Inköpsbarometern pekar också på det som inköpschefer redan vet: att störst värde skapas i ”obearbetade” kategorier, 17 till 35 procent under de första två åren för att sedan långsiktigt hamna på två till sex procent per år.

Vilka utmaningar ser de som svarat på enkäten med att införa och arbeta kategoristyrt?

– Brist på resurser för att starta och svårigheter med att mäta/följa upp gäller för alla svarande.

Nästa Inköpsbarometer, om spendanalyser, kommer i mars/april. Den som anmäler sig och är med och svarar på enkäten får hela rapporten som tack för sin medverkan.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *