Tomas Näslund
Tomas Näslund har bred och lång erfarenhet av att leda upphandlingsprojekt.

Från LOU-specialist till projektledare

Många upphandlare kliver inte in och tar ett helhetsansvar utan fastnar vid att vara LOU-specialist. Det finns en stor förbättringspotential för att leda upphandlingar som projekt och komma till avslut snabbare.

Det är inte ovanligt att en upphandling börjar bra med att upphandlaren sätter en tidsplan och kanske även en projektplan, och diskuterar vilka resurser som behövs för exempelvis kravställningsarbetet. Sedan faller allt i glömska, tidsplanen spricker och personer som skulle jobba med projektet har inte längre tid, saknar engagemang eller har låg förståelse för vad de ska göra. I värsta fall startar en ”blamegame” där alla anklagar alla för att inte ha gjort det de ska.

Tomas Näslund som är kursledare på utbildningen ”Leda upphandlingar effektivt” menar att det här ofta beror på att förutsättningarna inte är utredda innan man börjar. Det är också viktigt för upphandlaren att vara stark i projektledarrollen eftersom arbetet handlar om att leda projekt, arbeta med människor och avsluta det arbete man har initierat.

– Att vara en duktig projektledare innebär att du tar ansvar för helheten, att du just är en ledare. Jag ser att många upphandlare inte kliver in och tar taktpinnen utan fastnar vid att vara LOU-specialist. Det finns en klar förbättringspotential här, säger Tomas Näslund.

Att vara en duktig projektledare innebär att man sätter en tidsplan, ser till att projektet har rätt resurser och tydligt definierar vilka mål som projektet har. Sedan måste de viktiga bitarna kring löpande rapportering och uppföljning komma in.

Konsekvenserna om man har en mindre bra projektledare för upphandlingen blir att tidsplanen spricker och att du inte får med dig projektgruppen. Det drabbar inte bara den enskilda upphandlingen utan riskerar även att verksamheten i kommande upphandlingar tappar förtroendet för upphandlingsarbetet.

– En bra projektledare håller hårt i tidsplanen, ser till att de som jobbar i gruppen förstår vad de ska bidra med och följer upp att de också levererar.

På kursen den får du verktyg för att snabbt komma till avslut med problematiska upphandlingar och verktyg för hur du kan leda upphandlingsprojekt bättre. Förutom teori lyfts praktiska framgångsexempel fram i kursen. Det gör det väldigt tydligt när du ser hur någon har gjort i verkligheten.

Varför kvalificerar du dig som lärare för den här utbildningen?
– När jag var aktiv ledde jag 20 upphandlingar per år i mål tack vare att jag hade goda verktyg för att få avslut på mina upphandlingar. Men bara för att man är duktig på hantverket är det inte helt givet att man är duktig på att lära ut. Jag har gjort över 200 utbildningar och fått mycket bra feedback. Av mina elever får jag ofta kommentaren att jag är väldigt pedagogisk.

Vilka ska gå utbildningen?
– Primärt vänder sig kursen till upphandlare som har arbetat några år i rollen och som vill utveckla sig, få med människor och skapa engagemang. Kursen passar även upphandlingschefer och upphandlingsledare. Du kan förbättra dig som individ men det handlar också om vad ni som organisation och enhet kan göra för att bli effektiva. Inte minst när det gäller upphandlingsplanering, styrning, mätning och rapportering av upphandlingsprojekt.

FAKTA:
Tomas Näslunds 3 bästa tips
* Gå från att vara upphandlare till att vara projektledare.
* Var duktig på att kommunicera, det är oerhört viktigt.
* Lägg redan på startmötet fast spelreglerna och ha som målsättning att alla står bakom dem.

Leda upphandlingar effektivt


Vill du bli en bättre projektledare? Välkommen till Inköpsrådets utbildning den 31 januari. På utbildningen får du grundläggande teori om projektledning och praktiska exempel på hur du som upphandlare bättre kan leda dina upphandlingar. I kursen presenteras konkreta metoder som kan användas för att öka effektiviteten i upphandlingsprojekten.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Från LOU-specialist till projektledare

  1. Jättebra!
    Med bra projektledare i upphandlingar är jag övertygad om att det blir färre överprövningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *