Landstingsskylt
Landstingen blir snart regioner även lagtekniskt. Foto: Göran Billeson.

LOU ändras när landstingen försvinner

Regeringen aviserar ändringar i lagarna om offentlig upphandling. Orsaken till justeringarna är att landstingsbegreppet föreslås försvinna.

Trots att samtliga landsting numera använder sig av beteckningen region lever begreppet landsting i allra högsta grad kvar i lagstiftningen. Fast inte så länge till.

Landstingsbegreppet ska nu suddas ut ur svenska lagar. Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att ”region” ska ersätta ”landsting”. Genom dessa lagändringar kommer beteckningen region att användas även i formella sammanhang.

Förändringen kräver att ändringar görs i ett stort antal lagar. Vallagen, kommunallagen och lagen om offentlig upphandling behöver justeras. För att nu nämna några.

Samtidigt meddelas ändringar i indelningslagen. Till följd av ett tillkännagivande från riksdagen ska det framöver framgå vilken hänsyn som ska tas till regionernas, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Regler för detta saknas idag. Det ska, kort och gott, krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring i regionindelningen mot en berörd regions vilja.

Regeringen föreslår att ändringarna i huvudsak träder i kraft 1 januari 2020.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *