Landstingsskylt
Alla landsting är numera regioner. Foto: Göran Billeson.

Landstingen är (snart) historia

Vid årsskiftet blev de sista landstingen till regioner. Nu är det bara en lagteknisk fråga innan begreppet landsting försvinner.

Blekinge, Dalarna och Stockholm… Vid årsskiftet blev dessa och ytterligare fyra av landets landsting regioner.

Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar från länsstyrelserna. Landsting som begrepp kan fasas ut.

– Regionreformen är en demokratireform som möjliggör gemensamma utvecklingssatsningar i tätt samarbete med kommunerna, näringslivet och andra intressenter, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Regionbildningen innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling kommer att finnas i regionens ansvar.

Fast formellt finns benämningen landsting kvar fram till dess att alla lagar har uppdaterats. Som en konsekvens av namnbytet finns 306 förslag, flertalet okomplicerade, till författningsförändringar.

Under en tid kan region och landsting användas parallellt, vilket kanske kan vara lite förvirrande. Exempelvis Region Blekinge beklagar att man inte hunnit uppdatera alla logotyper på skyltar, brev, kallelser, byggnader och bilar innan årsskiftet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *