Samuel Engblom
Utredaren Samuel Engblom. Foto: Eva Edsjö.

Reserverat för idéburna aktörer

Möjlighet att reservera deltagande i upphandlingar för idéburna aktörer. Det är ett av förslagen från utredningen om idéburna aktörer i välfärden.

Den långdragna kampen mellan Alingsås kommun och Konkurrensverket är det tydligaste exemplet på svårigheterna att lotsa idéburna offentliga partnerskap i hamn. Den saken kan komma att ändras om förslagen från utredningen om idéburna aktörer i välfärden blir verklighet.

– Sverige har höga ambitioner för välfärden. För att lyckas med det krävs att resurser från alla samhällets sektorer mobiliseras, säger den särskilde utredaren Samuel Engblom (som är samhällspolitisk chef vid TCO).

Utredningen radar upp åtgärder att vidta för att samhället lättare ska kunna dra nytta av kompetens, förtroende och övriga resurser som finns hos idéburna aktörer, Hit hör förändringar i lagstiftningen för upphandling och valfrihetssystem.

Rent praktiskt föreslås att en möjlighet att reservera deltagande i vissa LOU-upphandlingar införs för idéburna aktörer. Förslaget bygger på EU-domstolens praxis och EU:s upphandlingsdirektiv. Även deltagande i valfrihetssystem ska kunna reserveras för idéburna aktörer.

– För att det ska vara möjligt att reservera upphandlingar eller valfrihetssystem krävs att det ökar möjligheten att förverkliga den sociala målsättningen med tjänsten, till exempel genom att det leder till högre kvalitet, mer kontinuitet eller större hänsyn till olika användarkategoriers specifika behov.

Samuel Engblom noterar att det idag ofta finns en rättslig osäkerhet, verklig eller inbillad, om under vilka förutsättningar en kommun eller en statlig myndighet kan finansiera en välfärdsverksamhet som bedrivs av en idéburen aktör. För att lindra den osäkerheten serverar utredningen en definition av själva begreppet idéburen aktör samt en nyttig vägledning.

Till förslagen hör att organisationer ska ges möjlighet att registrera sig som idéburna aktörer i välfärden. För det krävs fristående från offentliga myndigheter, oegennyttigt syfte, att verksamhet bedrivs inom välfärden samt att eventuella överskott inte överförs till andra än registrerade idéburna organisationer eller till forskning.

Mottagare är utredningen är civilminister Lena Micko. Hon säger att regeringen vill förbättra villkoren för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden:

– Utredningens förslag kommer att utgöra ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *