Mathias Sylvan
Mathias Sylvan vill ha EU-domstolens förhandsavgörande. Foto: Daniel Wadenius.

Prövningstillstånd i viktigt IOP-mål

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Nu ska det avgöras om det idéburna offentliga partnerskap som Alingsås ingått med Bräcke diakoni är upphandlingspliktigt. IOP-experten Mathias Sylvan gläds över prövningstillståndet, men menar att frågan bör avgöras av EU-domstolen.

Alingsås har lyckats knipa ett av Högsta förvaltningsdomstolens fåtaliga prövningstillstånd. Högsta instans kommer att pröva det idéburna offentliga partnerskap som kommunen slutit med Bräcke diakoni.

Kammarrätten och förvaltningsrätten är överens om att detta IOP-avtal, värt cirka 75 miljoner kronor, är upphandlingspliktigt. Det är Konkurrensverket som tagit ärendet till domstol med krav på fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

– Prövningstillståndet är mycket glädjande och ett erkännande av att kommunens talan inte är grundlös, säger Mathias Sylvan, upphandlingsjurist med särskilt intresse för IOP-frågor.

Mathias Sylvan har både debatterat och skrivit mycket om idéburna offentliga partnerskap. Han har dessutom agerat konsult åt Alingsås juridiska ombud.

– Jag hävdar att skattefinansierade välfärdstjänster är icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse som inte omfattas av upphandlingsregelverket och inte heller andra regelverk som exempelvis statsstödsregler.

Rättsfrågan i målet är om skattefinansierade välfärdstjänster är icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse som inte omfattas av upphandlingsregelverket. Enligt Mathias Sylvan kan den endast besvaras av EU-domstolen:

– Högsta förvaltningsdomstolen bör därför begära förhandsavgörande från EU-domstolen.

Att bena ut vad som gäller är viktigt eftersom kommuners och regioners möjligheter att samverka med idéburna aktörer, till exempel kvinnojourer, berörs. I mitten av december väntas för övrigt mer vägledning då den statliga utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden presenteras.

– Jag är mycket nöjd med att Högsta förvaltningsdomstolen beviljar prövningstillstånd, det bekräftar vår uppfattning om att rättsläget behöver klargöras, säger Daniel Filipsson, moderat kommunstyrelseordförande i Alingsås.

Alingsås kommun yrkar i första hand att Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift avslås. I andra hand vill man att bötesbeloppet ska sänkas. Det beviljade prövningstillståndet gäller dock endast det första yrkandet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *