Lyra
Både konstverk och reservoar. Illustration: Ett Ark Arkitektur.

Lyra på vänt efter otydliga krav

Örebro kommun tvingas återigen att ta ett steg bakåt i upphandlingen av vattenreservoaren Lyra. Efter Skanskas överprövning av avtalet, som gick till NCC, ska de båda anbuden utvärderas på nytt.

I början av året avbröt Örebro kommun upphandlingen av sin nya vattenreservoar eftersom upphandlingsdokumenten var otydliga. Efter omstart med nytt förfrågningsunderlag gick uppdraget att bygga reservoaren Lyra, som ska ersätta den klassiska Svampen, till NCC Sverige.

Tilldelningen överklagades till förvaltningsrätten av Skanska. Det har fått kommunen att ännu en gång backa ett steg genom att dra tillbaka tilldelningsbeslutet.

Mimmi Hodzic, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen, säger att både anbudsförfrågan och anbuden återigen gåtts igenom:

– Vi har då sett att vi inte har fått in kompletta svar på mindre detaljer i de tekniska beskrivningarna. Detta beror på att vi inte varit tillräckligt tydliga med skall-kraven.

Hon betonar att anbuden från NCC och Skanska uppfyllde de krav som ställdes i de administrativa föreskrifterna. Invändningarna är på detaljnivå:

– För att det ska vara helt korrekt kommer vi att göra en ny utvärdering.

Ambitionen är att fatta ett nytt beslut före årsskiftet. Målet är att Lyra ska stå klar våren 2022, vilket är en senareläggning jämfört med tidigare plan på vintern 2021/22.

– Vi kan självklart inte säga idag hur det nya beslutet kommer att se ut och vilken av anbudsgivarna som kommer att få uppdraget att bygga Lyra, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef vid Örebro kommun.

Under tiden som upphandlingen och bygget av Lyra pågår fortsätter Svampen att förse örebroarna med rent vatten. Denna reservoar fungerar fint, men i och med att kommunen växer behövs en större reservoar.

Arkitektritade Lyra kommer att innehålla 15 000 kubikmeter vatten. Svampen, som på sikt ska tömmas på vatten för att bli landmärke och utflyktsmål, rymmer bara hälften så mycket.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *