Robert Aradszky är ensam upphandlare på Svedala kommun.

Nätverk hjälper ensam upphandlare

Robert Aradszky är Svedala kommuns enda upphandlare. I fyra år har han arbetat heltid med upphandling för kommunen och det har han gjort utan någon inköps- eller upphandlingsavdelning i ryggen och utan kollegor som kan avlasta eller komma med råd.

IKEA

– Det är svårare att vara ensam på så viss att det blir en större bredd, säger Robert Aradszky. Det är den stora skillnaden. Man får vara inblandad i alla typer av upphandlingar, ena veckan är det en brandbil och nästa är det ett larmsystem som ska upphandlas.

Arbetssättet blir annorlunda för en ensam upphandlare som inte kan vara en expert på alla de varor och tjänster som ska upphandlas. Rollen blir mer en projektledares där Robert Aradszky sätter ihop en kunnig grupp från verksamheten och sedan fokuserar på att det ställs rimliga krav och att det blir ordentlig konkurrens i upphandlingen.

– I större kommuner tar man också hjälp av personer i verksamheten men jag får vara mer av en generalist, samtidigt som jag måste ställa mycket frågor för jag kan inte vara helt ovetande om det som upphandlas. Sedan tror jag att kategoriupphandlare jobbar mer med uppföljning, de är med i hela kedjan. När vi har upphandlat lämnar jag över avtalet och har inget att göra med uppföljning.

Robert Aradszky upplever ändå inte att det är något som blir eftersatt på grund av att det bara finns en upphandlare. I Svedala kommun tar man in konsulter för vissa upphandlingar, använder sig av SKL Kommentus ramavtal och samarbetar med både Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun som sköter vissa upphandlingar.

– Jag skulle säga att mitt jobb består till 60 procent av upphandling och 40 procent är att träffa andra upphandlare.

Han är långt ifrån ensam om att vara den enda upphandlaren i en kommun. I Skåne finns nätverket Ensamma upphandlare som är ett samarbete mellan upphandlare i ett 20-tal olika kommuner.

– Vi träffas fyra gånger per år för att prata om olika upphandlingsfrågor och bjuder ibland in leverantörer och föreläsare. Däremellan går det många mejl mellan oss i gruppen och det är en stor styrka att kunna diskutera med andra som har samma syn, vilket man saknar som ensam upphandlare.

Robert Aradszky är inte missnöjd med att jobba som han gör utan ser också fördelar.

– Man kommer närmare varandra i verksamheten och det blir en annan intimitet i en liten kommun. Som upphandlare blir man en spindel i nätet och det är roligt att få sätta sig in i så många olika frågeställningar, säger han.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *