Upphandlingarna blir allt bättre

Statistik visar att kvaliteten på svenska upphandlingar stiger, åtminstone sett till hur de klarar en juridisk granskning.

Kommentus metodhandboken

Andelen upphandlingar som överprövas har varit relativt konstant under de senaste åren. Det rör sig i genomsnitt mellan sju och åtta procent av de upphandlingar som annonseras. Utgången av överprövningarna är dock allt än konstant. I allt större omfattning vinner den upphandlande myndigheten överprövningen och leverantörens begäran avslås av domstolarna.

2011 fick upphandlaren rätt och leverantörens begäran avslogs helt i 61 procent av de upphandlingar som överprövades och som prövades i sak. 2014 hade motsvarande siffra stigit till 75 procent. Det är en ökning med 23 procent (eller 14 procentenheter).  Vissa överprövningar prövas inte i sak, till exempel för att tidsfristen för att överpröva har gått ut eller för att den som överprövar inte har talerätt. Dessa fall är inte med i den nämnda statistiken.

Uppgifterna kommer från Konkurrensverket som årligen tar fram statistik över offentliga upphandlingar i Sverige. Siffrorna tar bara hänsyn till utfallet i den lägsta instansen (förvaltningsrätten). Domarna kan komma att ändras i kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen.  Det är dock bara i grova drag 20 till 25 procent av upphandlingsmålen från förvaltningsrätten som når kammarrätten.

Konkurrensverket gör ingen bedömning av orsaken till förändringen.

Diagram-overprovningar

Kommentus metodhandboken
Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *