Betydligt färre överprövningar i fjol

Antalet överprövningar sjunker. I fjol minskade antalet ansökningar om överprövning av upphandling till förvaltningsrätt med 15 procent jämfört med 2014.

Under fjolåret registrerades sammanlagt 2 973 ansökningar om överprövning i landets förvaltningsrätter enligt pinfärska siffror från Domstolsverket och Konkurrensverket. Det innebar en minskning med cirka 15 procent jämfört med 2014 då antalet var 3 508 stycken.

Sedan ”rekordåret” 2010, då antalet överprövningsärenden var 3 572 stycken, har nivån legat på runt 3 000 plus/minus några hundra.

Under fjolåret avgjorde förvaltningsrätterna 2 868 överprövningsmål. Det kan närmast jämföras med 2014 då 3 565 mål avgjordes, vilket ger en minskning på närmare 20 procent. Att antalet inkomna mål skiljer sig från antalet som avgjorts beror på eftersläpning över årsskiften.

Flest mål, 550 stycken, inkom i fjol till förvaltningsrätten i Stockholm med Malmö som tvåa på 547. Den förvaltningsrätt som fick minst antal mål, 85 stycken, var Härnösand.

Fjolårets siffror för inkomna överprövningsmål till kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen var 621 respektive 206. Av dem avgjordes 640 respektive 200.

Även till dessa båda högre instanser har inflödet av överprövningsansökningar minskat under 2015. Siffrorna för 2014 var 798 samt 236.

Notera att antalet mål om överprövningar inte säger hela sanningen om hur många upphandlingar som överprövats. Begär flera anbudsgivare överprövning av samma upphandling, vilket inte är ovanligt, kan det ge flera målnummer.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *