Agneeta Anderson har inlett en avgiftsöversyn. Foto: Bo Nordlin.

Behåller hög provision

Kammarkollegiet flaggade i fjol för en översyn av de avgifter som alla ramavtalsleverantörer betalar för driften av Statens inköpscentral. Fast någon avgiftssänkning verkar inte vara nära förestående.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Statens inköpscentral finansieras av avgifter som tas ut av leverantörerna med ramavtal. År 2013 sänktes de administrativa avgifterna från maximalt 1,0 procent av omsättningen på ramavtalen till maximalt 0,7 procent.

Sänkningen till trots har inköpscentralens intäkter skjutit i höjden. För fjolåret redovisades ett balanserat resultat på 31,6 miljoner kronor. Skälet är den ökade omsättningen på ramavtalen under både 2014 och 2015.

I årsredovisningen för 2015 flaggade Kammarkollegiet för en möjlig nedjustering av provisionsnivån. Det slogs fast att det balanserade resultatet nu långsiktigt är på en sådan nivå att avgifterna kommer att ses över.

Enligt årsredovisningen skulle denna översyn ske nu under våren. Agneeta Anderson, chef för Statens inköpscentral, berättar att man arbetar med frågan genom att bland annat ta fram en konsekvensanalys.

– Den får sedan ligga till grund för eventuella beslut i ärendet framöver.

Du har ingen ungefärlig tidplan för när översyn är klar och nivåjustering kan bli aktuell?

– Nej, först måste analysen bli klar därefter ska frågan upp till beslut. Som jag ser det är det inget som kommer att beslutas om i närtid.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *