Elżbieta Bieńkowska
Elżbieta Bieńkowska uppvaktar upphandlingssyndare. Foto: Etienne Ansotte.

Måste försvara sig mot slöseri

EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska skriver brev till Danmark, Italien, Nederländerna, Polen och Portugal. Regeringarna i de fem länderna slirar på EU:s regler för försvarsupphandlingar.

Europeiska kommissionen är angelägen om att bestämmelserna kring försvarsupphandlingar tillämpas effektivt. Syftet med direktivet 2009/81/EC är att hjälpa medlemsstaterna att få bästa valuta för pengarna och samtidigt hjälpa europeiska företag inom denna industri att arbeta över gränserna.

– Att säkerställa att de offentliga utgifterna för försvar används effektivt är i allas intresse, offentliga myndigheter, industrin och, inte minst, våra medborgare, säger Elżbieta Bieńkowska, kommissionär med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Danmark, Italien, Nederländerna, Polen och Portugal tillämpar inte EU-reglerna om offentlig upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Italien, Polen och Portugal har tilldelat ett antal försvarskontrakt till nationella leverantörer i strid med direktivet. När det gäller Danmark och Nederländerna oroas kommissionen över krav som tillverkning i mottagarlandet, vilket gör det svårare för leverantörer från andra länder att konkurrera.

Kommissionen inleder därför nu överträdelseförfaranden mot de fem medlemsstaterna. Detta sker genom att skicka en formell underrättelse till respektive land.

– Användning av direktivet om försvarsupphandling bidrar till att skattebetalarnas pengar används bra och förbättrar dessutom konkurrenskraften i Europas försvarsindustri.

I den utvärderingsrapport av direktivet om försvarsupphandling som gjordes av Europeiska kommissionen i november 2016 drogs slutsatsen att det hjälpte att öppna den inre marknaden. Fler åtgärder krävs dock och kommissionen arbetar nu bland annat med att underlätta för små och medelstora företag i försvarskedjorna.

Enligt breven har medlemsstaterna två månader att svara på de argument som kommissionen lagt fram. Först därefter kan exempelvis böter bli aktuellt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *