Elżbieta Bieńkowska
Elżbieta Bieńkowska kräver fyra länder på böter. Foto: Etienne Ansotte.

Böteshot sätter tryck på eftersläntrare

Fyra EU-länder har misslyckats med att införliva upphandlingsdirektiven i nationella lagar. Kommissionen drar därför nu Luxemburg, Slovenien, Spanien och Österrike inför EU-domstolen med krav på böter.

IKEA

EU-kommissionen har beslutat att dra Luxemburg, Slovenien, Spanien och Österrike inför EU-domstolen. Anledningen är att länderna misslyckats med att fullständigt införliva upphandlingsdirektiven (2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU) i sina respektive nationella lagar.

Elżbieta Bieńkowska är kommissionär för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag. Hon poängterar nyttan av de nya reglerna:

– De ger förvaltningar kraftfulla verktyg för att bland annat få mer för skattebetalarnas pengar och att styra offentlig upphandling mer innovativa samt energi- och resurseffektiva lösningar.

Till de andra fördelar som Elżbieta Bieńkowska för fram i de nya reglerna hör de skrivningar som öppnar de offentliga affärerna för små och medelstora företag:

– Därför gäller det att medborgare och företagen kan dra nytta av de nya möjligheterna så snart som möjligt.

Samtliga EU:s medlemsstater skulle ha infört direktivet senast den 18 april 2016 och Sverige var inte ensamt om att slira på den tidplanen. I maj månad samma år sände kommissionen därför påminnelsebrev till inte färre än 21 stater.

I december 2016 uppvaktades 15 länder med så kallade motiverade yttranden.

Kvar är nu alltså Luxemburg och Österrike som släpar efter när det gäller såväl 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU. Spanien ligger efter på två av direktiven och Slovenien på ett.

Kommissionens krav är ett böter för varje dag som går fram till dess att direktiven är infogade i nationell lag. Dagsboten för Spanien är satt till sammanlagt motsvarande 1,8 miljoner kronor och för Österrike handlar det om 1,3 miljoner kronor per dag. Slovenien krävs på närmare 90 000 kronor per dag och Luxemburg på cirka 360 000 kronor.

Samtidigt uppvaktas Nederländerna med en formell underrättelse. Detta för att landets regering inte har kvalificerat bostadsföretag som upphandlande myndigheter trots att de är involverade i offentliga kontrakt. Nederländerna har nu två månader på sig att svara på kritiken.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *