Inger Ek
Inger Ek gläds över tydligare spelregler. Foto: Upphandlingsmyndigheten.

Hamburg banar väg för LOU-undantag

Gamla upphandlingsregelverket har kritiserats för att försvåra samverkan mellan upphandlande myndigheter. Tacka Hamburg för att nya lagen är mer tillåtande.

Easyfairs period 1

Upphandlingslagarna har tidigare upplevts försvåra samverkan inom områden som till exempel renhållning och avfallshantering. Med den nya lagstiftningen förbättras möjligheterna till samverkan.

Upphandlande myndigheter kan nu träffa samarbetsavtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt LOU.

– De nya bestämmelserna skapar tydligare spelregler och ger bättre möjligheter för kommuner och landsting att samverka, bekräftar Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat vilka möjligheter som nu ges kommuner och landsting. Även om området fortfarande är juridiskt oprövat redogörs det i en färsk rapport för vad som gäller vid så kallade Hamburgsamarbeten.

– Undantagsbestämmelsen kan inte användas när en myndighet köper varor eller tjänster från en annan myndighet, säger Inger Ek som poängterar att det ska handla om ett verkligt samarbete mellan upphandlande myndigheter där alla bidrar till att uppnå gemensamma mål.

En rad villkor måste vara uppfyllda för att undantaget ska gälla. Samarbetsavtal ska exempelvis träffas mellan upphandlande myndigheter. Privata aktörer får inte vara parter.

Dessutom är det viktigt att samarbetet syftar till att nå gemensamma mål. Undantaget kan inte användas om samarbetet tillfredsställer endast en parts behov, då handlar det enligt myndighetens analys om ett köp. Samtliga parters ska också bidra till utförandet av uppdraget, även om det inte nödvändigtvis behöver vara lika mycket.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *