Kerstin Hiviebäck Holgersson
Kerstin Hiviebäck Holgersson ska vässa Ljusdals inköp. Foto: Ljusdals kommun.

Hon ska vässa Ljusdals inköp

Politiker och kommunledning i Ljusdal har insett det lönsamma i en väl fungerande upphandlingsverksamhet. Kerstin Hiviebäck Holgersson, som närmast kommer från Kriminalvården, har just börjat som inköpschef.


Kerstin Hiviebäck Holgersson har precis påbörjat sitt jobb som inköpschef vid Ljusdals kommun. Hon har arbetat med utveckling av inköpsfrågor och ledarskap sedan början av 1990-talet och kommer närmast från Kriminalvården, där hon arbetat som inköpschef i fyra år.

– Med mig från Kriminalvården har jag bland annat insikten om vikten av att arbeta nära tillsammans med kravställarna – och att kravställare finns. Uppföljning och samarbete med leverantörer är också viktigt för att säkerställa den goda affären.

Ingen tvekan om att kommunen har höga förväntningar på sin nya inköpschef – som rekryterades i konkurrens med många och kvalificerade sökande. Kommunchef Claes Rydberg:

– Vi ska bli bättre på att göra inköp och därmed sänka kostnaderna. Kerstin tillför viktig erfarenhet och kunskap om rutiner som behövs.

Till de uppgifter som Kerstin Hiviebäck Holgersson kommer att prioritera hör att kartlägga nuläget genom att ta reda på inköpsmönster, vilka avtal som finns och hur dessa löper. Hon kommer att titta på inköpsvolymen för att bland annat se hur mycket som köps utanför avtal och i så fall varför.

– Jag har även planer på att utbilda alla dem inom kommunen som har med inköp och beställningar att göra. Inköpspolicy och processbeskrivning är andra viktiga delar som jag vill jobba med.

Det låter som om det finns arbetsuppgifter för fem personer?

– Det är jag som är ”Inköp” just nu. Om vi kommer att utöka får framtiden utvisa. Kommunen har ett nära samarbete med Inköp Gävleborg och det kommer vi att fortsätta med.

För närvarande bor Kerstin Hiviebäck Holgersson i Sollentuna, men är tillsammans med sin make är på väg att flytta till hennes föräldrahem i Los. Yrkesmässigt har hon även erfarenhet från svensk och amerikansk verkstadsindustri.

– Jag försöker få med mig det bästa från det privata näringslivet till den offentliga verksamheten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *