Hårda krav på ny upphandlingschef

Vipul Vithlani

Håbo kommun rekryterar just nu en upphandlingschef. Här är kraven för att bli chef över den avdelningen.


Kraven som Håbo kommun ställer på sin blivande upphandlingschef är många. Först och främst krävs det en bred erfarenhet av upphandling. Flera av dem som har sökt tjänsten har erfarenhet av upphandling bara från specifika områden inom upphandling. De är nischade i sitt eget verksamhetsområde.

– Vi söker en person som har en bred erfarenhet inom många olika områden, inte en specialist på till exempel entreprenadupphandlingar, säger Vipul Vihtlani, Håbo kommuns ekonomichef och ansvarig för rekryteringen.

En högskoleexamen inom juridik eller ekonomi är också ett krav från Håbo kommun. Till det kommer många mjukare kvalifikationer som affärsmässighet och att kunna fungera som ett kreativt bollplank för de övriga upphandlarna.

Att vara kunnig inom ämnesområdet leder också till att man blir ett bättre bollplank, menar Vipul Vithlani. Att kunna kommunicera på ett pedagogiskt sätt är också viktigt för att kunna förmedla lagparagrafer och affärsmässighet.

Andra viktiga egenskaper är att få ihop teamet, de sex personer som upphandlingschefen är chef över i Håbo kommun. Chefen ska även fungera som ett kreativt bollplank för kollegorna. Därför är de viktigt att vara kunnig inom upphandling, menar Vipul Vithlani.

Det är svårt att rekrytera till tjänsten. Det är stor efterfrågan på upphandlare och det finns många arbetsmöjligheter i Stockholmsområdet:

– Det är svårt att plocka från andra kommuner. Behöver man inte flytta eller pendla till Håbo så avstår man hellre. Det är hård konkurrens om de sökande, säger Vipul Vithlani.

Även lönenivån medför svårigheter för mindre kommuner då löneskillnaderna är ganska stora i jämförelse med de större kommunerna:

– I de mindre kommunerna ligger lönen för en upphandlingschef på ca 40 000 till 55 000 kronor och i de större mellan 55 000 och  65 000 kronor i månaden

Till att börja med försökte kommunen själv att rekrytera men svårigheterna gjorde att man valde att anlita ett rekryteringsföretag.  Vipul Vithlani är trots svårigheten ändå förhoppningsfull:

– Vi kommer att få tag i den vi söker, men det kommer ta lite tid. Det går inte snabbt. Det är viktigt att rekryteringen blir rätt eftersom upphandlingschefen är strategiskt viktig för kommunen. Fel rekrytering kan få konsekvenser.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Hårda krav på ny upphandlingschef

  1. Jag är förvånad att det viktigaste (så som det framstår i denna artikel) för att bli en bra ledare är bredden och mängden på upphandlingarna. Det viktigaste efter att vara en bra ledare är väl att ha erfarenhet och viljan att göra bra affärer.
    Lycka till i ert sökande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *