Stefan Jönsson
Stefan Jönsson lovar bättring. Foto: Andreas Eklund.

Konkurrensverket är på efterkälken

Konkurrensverket har i flera månader försummat en av sina populäraste tjänster. Stefan Jönsson säger att den sökbara databasen över överprövade upphandlingar inom kort ska börja uppdateras igen.


Konkurrensverkets unika onlinedatabas över överprövade upphandlingar har under många år sparat tid för den som vill hålla sig ajour med den rättsliga utvecklingen. Alternativet, att på egen hand beställa domkopior från respektive domstol, är betydligt mer tidsödande.

Fast den som via databasen under hösten letat efter färska domar har i många fall blivit rejält besviken. Konkurrensverket ligger kraftigt efter med uppdateringarna.

Intill sökformuläret finns en notering om att databasen just nu inte är uppdaterad med de senaste domarna. De senaste dokumenten lades in för tre månader sedan, i mitten av augusti.

Stefan Jönsson är tillförordnad chef för den administrativa avdelningen vid Konkurrensverket. Han betonar att databasen med domstolsavgöranden i upphandlingsmål en viktig del av servicen, men ibland måste andra arbetsuppgifter gå före:

– Framför allt handlar det om att ärenden om upphandlingsskadeavgift och andra tillsynsärenden som ofta måste prioriteras.

Under hösten har personalläget dessutom varit ansträngt, bland på grund av tjänstledigheter och att Konkurrensverket lånat ut personal till andra myndigheter.

Vad gör ni för att komma ikapp?

– Inom kort kommer personalläget att förbättras när några tjänstlediga är tillbaka och nyanställda kommer på plats.

Enligt Stefan Jönsson avser man också att rekrytera särskilda resurser för uppdateringen av databasen. Avsikten är att aktualiseringsarbetet ska komma igång igen inom några veckor.

– Vår ambition är att databasen ska vara uppdaterad innan årsskiftet.

Databasen innehåller domar utfärdade efter den 1 januari 2008. Sökning sker bekvämt efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *