Ann-Christin Nykvist
Ann-Christin Nykvist förbättrar upphandlingsstödet. Foto: Kristofer Lönnå.

Hon utlovar ännu mer hjälp

En del varor och tjänster är svårare än andra att upphandla. En färsk kartläggning från Upphandlingsmyndigheten visar på behov av mer kompetens inom upphandlingsområdet välfärdsteknik.

Den demografiska utvecklingen – med en ökande andel äldre i befolkningen skapar behov av nya strukturer och lösningar inom vård och omsorg. Nya hjälpmedel och ny välfärdsteknik kan underlätta och förbättra det dagliga livet för många äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Fast hjälpmedel och välfärdsteknik är inte lättupphandlat område. Upphandlingsmyndigheten ser ett behov av mer stöd till upphandlande huvudmän. Gjord kartläggning visar att det finns flera utmaningar inom denna typ av offentlig upphandling:

– Här har vi en viktig funktion att fylla som stöd för upphandlare av dessa ofta ganska tekniskt avancerade hjälpmedel, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist.

Upphandlingsmyndigheten ser behov av att öka kompetensen, både avseende hur valmöjligheter och den enskildes delaktighet kan stärkas vid upphandling av hjälpmedel och avseende hur upphandling av välfärdsteknik kan genomföras.

Myndigheten planerar att under 2016 publicera en vägledning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Kompetensbristen bedöms också kunna mötas genom samordning. För små kommuner skulle en samordnad upphandling av denna typ av produkter troligen förbättra möjligheterna att utveckla välfärdstekniken.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *