Charlotte Brogren
Charlotte Brogrens Vinnova samarbetar med Upphandlingsmyndigheten. Foto: Anette Andersson.

Främjar innovation i upphandling

Upphandlingsmyndigheten och Vinnova vill främja innovationsupphandlingar. De båda myndigheterna inleder ett samarbete för att ge upphandlare bättre stöd och vägledning.


Upphandlingsmyndigheten och Vinnova tar ett gemensamt grepp för att öka antalet innovationsupphandlingar. Genom samarbete mellan de båda myndigheterna är målet att stärka stödet till upphandlande myndigheter.

– Det är glädjande att vi är överens om ett samarbete där våra olika kompetenser kommer att stärka det gemensamma arbetet för fler innovationsupphandlingar och en mer innovativ offentlig sektor i Sverige, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Samarbetet handlar bland annat om spridning av kunskap om innovationsupphandling och om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet.

– Genom innovationsupphandling kan nya lösningar och produkter skapas, något som i sin tur kan gynna sysselsättningen och tillväxten, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Överenskommelsen sträcker sig fram till utgången av år 2017. Samarbetet kommer att utvärderas löpande för att myndigheterna ska kunna ge största möjliga mervärde.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *