Partnering har nu också nått matbordet

Johanna Hellström

Johanna Hellström lägger vikt vid uppföljning. Foto: Emin Jakupi.

Efter överklagan tog ISS hem måltidsservicen i Alingsås under minst fem år. Det nya avtalet innehåller en banbrytande samverkansklausul.


När Alingsås under senhösten skulle upphandla måltidsentreprenör vann Sodexo uppdraget. Kommunen hoppades på färre tillsatser samt mer ekologiskt och närodlat på tallrikarna.

Fast nuvarande leverantör, ISS Facility Services, överklagade kostupphandlingen och förvaltningsrätten gick på bolagets linje. Enligt domen öppnade kommunens utvärderingsmodell för skönsmässig bedömning.

Nu är den nya upphandlingen klar. ISS får fem år till och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Via en partnering- och samverkansklausul ges kommunen stora möjligheter att under avtalsperioden förbättra och utveckla tjänsten enligt tycke och smak.

– Avtalet är unikt och det känns jättespännande, säger kommunens kostchef Ulrika Mårdborg.

Partnering förekommer i andra typer av upphandlingar. När det gäller kommunala måltidsupphandlingar är Alingsås en föregångare. Ulrika Mårdborg räknar med att tjänsten kommer utvecklas mycket den kommande avtalsperioden och klausulen är därför viktig:

– Det kan exempelvis beröra frågor som mängden ekologiskt, närodlat och kravodlat.

Upphandlingschef Johanna Hellström förklarar att kommunen kommer att arbeta aktivt med uppföljning. Hon ser bra möjligheter att inom avtalets ramar se till att entreprenören levererar i enlighet med kraven.

– Det är såklart för tidigt att svara på exakt hur och vad det kommer att innebära rent konkret. Det handlar om hur långt vi kommer med vårt samarbete under avtalstiden.

Ursprungligen var det tänkt att avtalet skulle börja gälla från den 1 juli i år. Nytt startdatum är den 5 januari 2017. Fram till dess gäller innevarande avtal med ISS.

– Eftersom ISS redan har verksamhet här tror vi att överlämningen kommer gå smidigt, summerar Ulrika Mårdborg.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *