Julianna Olofsson
Förvaltningsrätten är ett lotteri enligt Julianna Olofsson. Foto: Kaj Aalto.

Retar sig på förvaltningsrättslotteriet

Alingsås kommun döms att göra om måltidsupphandlingen. Upphandlingskonsulten Julianna Olofsson irriteras över att olika förvaltningsrätter bedömer likartade mål på så olika sätt.


Förvaltningsrätten i Göteborg anser att den utvärderingsmodell som Alingsås kommun använt vid sin måltidsupphandling är oklar och öppnar för en skönsmässig bedömning. Domstolen håller därmed alltså med nuvarande leverantör, ISS Facility Services, som överklagat tilldelningsbeslutet.

Julianna Olofsson, upphandlingskonsult vid e-Avrop, har genomfört upphandlingen tillsammans med Alingsås kommuns kostenhet. Hon anser att domen är felaktig och att ISS helt enkelt har haft tur i ”förvaltningsrättslotteriet”:

– När förvaltningsrätten i Göteborg och i Stockholm dömer olika i identiska mål innebär ju att överprövningsrisken ökar då denna rättsprocess mer eller mindre kan liknas vid ett lotteri beroende på vilken domstol och handläggare som tar hand om ärendet.

Hon ser flera problem med ett spretigt rättsläge där chansen att vinna och risken att förlora är ungefär lika stor:

– Det anser jag inte vara en bra utveckling och gynnar ingen part i det långsiktiga perspektivet.

Anledningen till att hon beskriver domen som felaktig är att förvaltningsrätten grundat sitt domslut på ett kort stycke från beskrivningen av utvärderingsmodellen:

– Man bortser från resterande innehåll i utvärderingsmodellen där det tydligt framgår att det anbud med lägst jämförelsetal är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Jämförelsetalet är en summering av styckepriser multiplicerade med angivna volymer samt en förbestämd uppräkning av priset beroende på offererat påslag i procent på förrådsvaror/livsmedel. Varje procent ger en uppräkning av jämförelsetalet med 5 000 000.

– Modellen som beskrivs i förfrågningsunderlaget har också tillämpats på detta sätt. Det handlar inte om en skönsmässig bedömning.

Kommunen måste nu antingen acceptera domen och med verksamhetens intresse för ögonen göra om upphandlingen eller ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten. Något beslut är ännu inte fattat.

– Risken för överprövning är hög även om kommunen väljer att göra om upphandlingen och då särskilt om ISS återigen förlorar uppdraget.

De domar som Julianna Olofsson för fram som likartade hör Myndigheten för delaktighet vs Reklambyrån Idermark och Lagerwall (3173-16) samt Utbildningsradion vs Ambius (11764-14).


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *