Jyrki Katainen
Jyrki Katainen erbjuder förhandsgranskning. Foto: Mauro Bottaro.

EU vill förhandsgranska upphandlingar

EU-kommissionen vill se proffsigare upphandlare, bättre inköpsdata samt mer innovation och sociala kriterier. Rent praktiskt erbjuds hjälp med förhandsgranskning av stora projekt.

Förenklingsutredningen Malmö

EU-kommissionen vill få medlemsländerna att se mer strategiskt på upphandling. I det initiativ som kommissionen lagt fram slås ett särskilt slag för användning av innovativa, gröna och sociala kriterier vid tilldelning av offentliga kontrakt.

Jyrki Katainen, finsk EU-kommissionär med ansvar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, förklarar:

– Nu vill vi låsa upp hela potentialen i offentlig upphandling för att säkerställa att de två biljoner euro som årligen spenderas på offentliga tjänster och produkter ökar vår ekonomi, stimulerar innovation och hjälper till att uppnå hållbarhetsmål.

Ex-ante-bedömning kan vara ett sätt att rädda stora infrastrukturella, som ofta spräcker budget, från fördyringar. Kommissionen ska inrätta en helpdesk som snabbt kan svara på specifika frågor i samband med stora projekt.

För projekt av stor betydelse för den berörda medlemsstaten, eller med ett totalt uppskattat värde över fem miljarder kronor, införs en ny service. Kommissionen kan i förväg kontrollera om affärsupplägget är förenligt med upphandlingslagstiftningen, vilket avsevärt minskar osäkerheten och risken för förseningar.

Granskningen är frivillig och det betonas att kommissionens råd inte är bindande. Information hanteras under sekretess.

Att fullt ut utnyttja digital teknik i syfte att förenkla och påskynda förfaranden förs fram som en annan framgångsfaktor. EU-kommissionen vill se ökad öppenhet, integritet och kvalitet på upphandlingsdata.

Kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna ”vidtar åtgärder” för ökad professionalisering som att se till att offentliga köpare har affärsförmåga, teknisk kunskap och processuell förståelse. För att uppnå önskad professionalisering pekas det bland annat på vikten av mer samarbete bland offentliga upphandlare över hela EU. Löftet är att underlätta utbytet av god praxis och innovativa metoder.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *