Dags att klimatanpassa upphandlingen

Klimataspekter bör bli en naturlig del av den offentliga upphandlingen. Enligt en färsk rapport från SMHI leder en mer systematisk syn på dessa frågor till bättre upphandlingar och samhällsekonomi.

Easyfairs period 1

Ett klimat i förändring ställer krav på anpassning av byggnader och andra långsiktiga investeringar. I den anpassningen, där klimataspekter behöver vägas in redan när investeringsbesluten fattas, spelar offentlig upphandling en viktig roll.

I en färsk rapport, som tagits fram på regeringens uppdrag, redovisar SMHI en rad förslag för hur klimatanpassningen kan bli en naturlig del av den offentliga upphandlingen.

– Målet har varit att identifiera vilka stöd och åtgärder som behövs för att olika aktörer ska kunna arbeta mer systematiskt med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling, förklarar Åsa Sjöström, verksamhetsledare på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Studien fokuserar på samhällsplanering och byggande. Många av förslagen handlar om utbildning, kunskapslyft, metodstöd och vägledningar för kravställare och inköpare.

Andra slutsatser pekar på behov av mer strategiskt inköpsarbete i offentlig sektor, behov av mer standardiserade underlag för upphandlingar, exempelvis när det gäller översvämningar och värmeböljor. Här föreslås bland annat också att undersöka innovativa lösningar för klimatanpassning, som nya byggmaterial, markbeläggningar och metoder för dagvattenhantering.

– I dataunderlag över de offentliga inköpen syns tydligt att de typer av inköp som kan komma att påverkas av klimatförändringar uppgår till stora belopp. Effektivare offentliga inköp kan därför sannolikt leda till bättre samhällsekonomi, säger Michaela Borg, projektledare vid SMHI.

SMHI har gjort studien i samverkan med Upphandlingsmyndigheten. Representanter från en rad andra myndigheter, olika delar av samhällsbyggnadssektorn, bygg- och bostadssektorn har medverkat. Slutsatserna grundas också på intervjuer med representanter från näringsliv och kommuner.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *