Granskning av Upphandlings­myndigheten avslöjar brister


Inköpsrådet har under våren 2016 granskat Upphandlingsmyndighetens helpdesk, som ska svara på frågor från både offentliga upphandlare och leverantörer som vill delta i upphandlingar. Granskningen avslöjar brister där svaren i vissa fall är felaktiga och kan leda till skada för den som följer råden som Upphandlingsmyndigheten.

Granskningen består av två delar. I den ena granskar Inköpsrådet svarstider och server. I den andra delen granskas kvaliteten på de svar som Upphandlingsmyndigheten gav.

Service och svarstider vid Upphandlingsmyndighetens helpdesk

Samlad bedömning av kvaliteten på svaren från myndigheten

Här är de frågor där Upphandlingsmyndigheten gav fel svar, med kommentarer från erfarna jurister.

Upphandlingsmyndighetens kommentarer till granskningen: ”Vi kan bara beklaga”

Bo Nordlins krönika: ”Uselt resultat för Upphandlingsmyndigheten”